3M - Kennismaking met de wetenschap achter veiligheid

Ontdek hoe 3M uw organisatie kan helpen bij het selecteren van de juiste PPE voor uw werknemers en hen kan trainen in persoonlijke validatieprocessen zodat zij weten hoe ze de pasvorm van hun PPE kunnen testen.

3M-oplossingen - ademmaskers

Selecting and specifying the appropriate respiratory protective equipment may appear daunting with so many factors to consider with 3M it's easy to choose the correct level of protection and comfort required.

3M-oplossingen - oogbescherming

3M onderzoekt en ontwikkelt hoogwaardige oogbeschermingsoplossingen voor uw werkzaamheden, uw omgeving en uw unieke optische vereisten.

Producten

3M™ Aura™ 9300+Gen3 deeltjesmaskers

Derde generatie Aura-ademhalingsapparaten met nieuw Cool Flow™-comfortventiel. Ze bieden een beter draagcomfort en ademend vermogen, maar zijn ook duurzamer en gemakkelijker te plaatsen.

3M™ SecureFit™-veiligheidsbril 600-serie

3M's gepatenteerde SecureFit™ PDT-technologie reguleert de hoeveelheid kracht bij individuele hoofdmaten om de optimale druk voor een stevige en comfortabele pasvorm te garanderen.

3M™ PELTOR™-oorkappen X-serie

Een reeks gehoorbeschermers die aan de vereisten van vele verschillende toepassingen voldoet. De gehoorbeschermers bieden ongeëvenaarde demping in een gestroomlijnd ontwerp.

3M™ Versaflo™ TR-800 luchtzuiverend beademingsapparaat met stroomvoorziening - nieuw intrinsiek veilig systeem nieuw intrinsiek veilig systeem

Hoog niveau van ademhalingsbescherming en minimaliseert tegelijkertijd het risico op brand of explosie.

3M™ Solus™-veiligheidsbril 1000-serie

Veiligheidsbril met dun frame en gekleurde zachte pootuiteinden voor een stijlvolle en moderne look.

3M™ EAR klassieke oordoppen

Deze klassieke oordoppen waren de eerste schuimoordoppen van de industrie en vormden een revolutie op het gebied van gehoorbescherming. Ze bieden een uitstekende afdichting doordat de oorplug zich 'vormt' naar het oorkanaal.

Literature

Fall Protection

DBI-SALA® and Protecta® Fall Protection equipment offering solutions for work at height needs.

3M Trade Marketing

10 ways to achieve standardization in personal safety in the Pharma Industry

Programma van 3M over 'De wetenschap achter veiligheid'

De pasvorm en het comfort zijn direct gekoppeld aan de gezondheid en het welzijn binnen uw organisatie. Het 3M-programma helpt u ervoor te zorgen dat uw methode voor het testen van PPE up-to-date en betrouwbaar is. Tevens informeren wij uw medewerkers over de langetermijneffecten van slecht passende PPE. De 3 pijlers van de wetenschap achter veiligheid zijn gericht op selectie, training en pasvormvalidatie.

Selectie van PPE

Het selecteren van de juiste beschermingsmiddelen is essentieel voor de naleving, met betrekking tot twee belangrijke elementen:

Is het voldoende?

Dit is het element dat het meeste wordt begrepen en dat tegenwoordig op grote schaal wordt gebruikt voor het selecteren van PPE. Hierbij is van belang of het product de mogelijkheid heeft om de gebruikers te beschermen tegen het gevaar waarmee ze worden geconfronteerd. De oorplug dempt bijvoorbeeld schadelijk geluid tot een aanvaardbaar niveau.

Is het geschikt?

Dit is vaak een gebied dat niet veel aandacht krijgt tijdens het aankoopproces. De fundamentele vraag is: beschermt het product niet alleen de drager, maar is het ook geschikt voor de werknemer, de taak en de omgeving waarin het zal worden gedragen? Dit gaat verder dan het begrijpen van de technische specificaties van het product en heeft te maken met het waarderen van de producteffectiviteit tijdens het gebruik.

Als dit over het hoofd wordt gezien, kan het leiden tot een vermindering van het aantal producten dat wordt gedragen en dus werknemers die niet voldoende beschermd zijn.

Training

3M is van mening dat PPE-training van essentieel belang is voor het juiste gebruik van PPE, het bevorderen van bewustwording over de gevaren en het motiveren van gebruikers om hun PPE te dragen.

Waarom zou u trainingen volgen? Wij kunnen dit uitleggen aan de hand van de drie fundamentele pijlers voor veiligheidsoverwegingen en rechtvaardiging:

Werksfeer - de werknemer beschermen

Wij weten dat als PPE niet worden gedragen, slecht worden gedragen of niet naar behoren worden onderhouden, de drager niet de vereiste bescherming krijgt en de gezondheid en veiligheid dus groot gevaar lopen.

Juridisch - de organisatie beschermen

De lokale regelgevingen vereisen verschillende soorten informatie, instructie en training, maar voor PPE geldt vaak de Europese PPE-richtlijn (Europese richtlijn 89/656/EEG). Dit is op verschillende manieren opgenomen in de wetgeving van de verschillende lidstaten, maar de kern is: de werkgever regelt de training en zal, indien nodig, demonstraties organiseren over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Natuurlijk is er ook het civiele aspect van het wettelijke gedeelte. Het kunnen aantonen dat u de werknemer hebt getraind in het gebruik van de beschermingsmiddelen kan nuttig zijn bij het verweer tegen juridische claims die worden gemaakt tegen het bedrijf of de organisatie.

Financieel - optimaal resultaat van uw investering

Dit kan worden gezien als onderdeel van het juridische aspect door de gevolgen voor verzekeringspremies en -sancties, of als onderdeel van de investering die u doet in de apparatuur die u verstrekt. Dit geldt vooral voor de duurdere, herbruikbare items, zoals beschermingsuitrusting tegen vallen en ademmaskers met aangedreven lucht. Het trainen van werknemers in het juiste gebruik, de juiste opslag en het juiste onderhoud van deze apparatuur helpt u het meeste te halen uit uw investering en helpt u ook om de levensduur van de apparatuur te verlengen, waardoor onnodig vroege vervangingen worden voorkomen.

Pasvormvalidatie

De pasvormvalidatie vormt een essentieel onderdeel van het algemene beschermingsprogramma van de werkplek. Het is bedoeld om de drager te helpen het juiste product/de juiste grootte te kiezen en te trainen in het correcte gebruik om de juiste mate van bescherming tegen de gevaren van de werkomgeving te garanderen. De principes van de pasvormvalidatie kunnen worden toegepast op alle beschermingsmiddelen, maar erkende validatiemethoden (pasvormtesten) worden met name gebruikt voor aansluitende ademmaskers, gehoorbescherming en oogbescherming.

Hoe kan pasvormvalidatie problemen met de pasvorm verhelpen?

  • Belangrijk element van het beschermingsprogramma van de werkplek
  • Beoordeelt hoe goed een bepaald persoonlijk beschermingsmiddel bij de werknemer past
  • Tevens een beoordeling van comfort, compatibiliteit en algemene geschiktheid voor de drager
  • Ideale trainingsmogelijkheid voor de werknemer over het gebruik en de juiste pasvorm van PPE

De keuze voor 3M als uw partner op het gebied van veiligheid

3M kent een zeer innovatieve cultuur die helpt bij het ontwikkelen van toonaangevende PPE-producten die zijn ontworpen voor een optimale bescherming en het allerbeste comfort

  • Bij onze benadering van validatie, selectie en training houden we dit in gedachten, wat leidt tot een nieuwe mate van uitmuntendheid
  • De diepte en omvang van de 3M PPE-serie garanderen een goede bescherming voor zeer diverse werknemers en werkplekken
  • 3M kan overal ter wereld consistente kwaliteit leveren
  • 3M biedt ondersteuning en advies waar u zaken doet