HPLC testapparatuur


Wanneer onderzoekers wetenschappelijke vooruitgang boeken met behulp van analytische chemie, is het beschikken over de juiste apparatuur van belang voor betrouwbare resultaten. HPLC-tests vereisen gespecialiseerde apparatuur die compatibel is met uw analyt. Om te beslissen welke chemische apparatuur nodig is voor uw analytisch laboratorium, moet u eerst uw methodologie bevestigen op basis van de samenstelling van uw monstermateriaal. HPLC technieken kunnen worden verfijnd om aan uw specifieke eisen te voldoen en met een grondig begrip van chromatografie kunt u een betrouwbare workflow ontwikkelen.

Hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) is een nuttige analysetechniek voor chemische verbindingen zoals kleine moleculen en biopolymeren. Bij deze techniek wordt een monster bestudeerd dat wordt opgelost in een oplossing, die vervolgens wordt geïnjecteerd in een kolom met hars die een interactie aangaat met het monster. Deze interactie vertraagt de beweging van het monster door de kolom, waar het vervolgens wordt gedetecteerd. De gegevens worden afgeleid uit de timing van de beweging van het monster en de intensiteit van de detectie van het monster.

Bezoek voor meer informatie over het gebruik van HPLC, onze pagina over chromatografieoplossingen. Avantor biedt een brede selectie aan middelen en producten om u te helpen met uw vereisten.

Hogedrukvloeistofchromatografie

Eenvoudig gezegd werkt hogedrukvloeistofchromatografie op basis van het principe dat afzonderlijke verbindingen zich in water verschillend gedragen. HPLC scheidt en zuivert verbindingen op basis van hun polariteit, of hun hydrofobe/hydrofiele eigenschappen.

Er zijn twee soorten chromatografie: normale fase en omgekeerde fase. Verschillende harssamenstellingen in de kolom bepalen welke soort chromatografie wordt uitgevoerd en welke moleculen kunnen worden gescheiden.

Normale fase

Bij deze methode wordt de kolom gevuld met polaire silica-deeltjes en een apolaire buffer. Zodra het monster is geïnjecteerd, zullen polaire deeltjes zich aan de silica hechten en een langere retentietijd vertonen dan apolaire moleculen.

Omgekeerde fase

Bij omgekeerde-fase chromatografie wordt de kolom gevuld met hydrofobe deeltjes met een polaire buffer. De hydrofobe moleculen blijven langer aan de hars kleven en kunnen eenvoudiger worden gedetecteerd.

Gebruik van chemicaliën voor de monstervoorbereiding in het laboratorium

Er zijn drie belangrijke processen bij het prepareren van een monster voor HPLC-tests: verdunning, centrifugeren en filtratie. Elke stap vereist verschillende chemicaliën, die bij een goede planning de kosten kunnen minimaliseren en uw protocol kunnen optimaliseren. Het is essentieel om de juiste chemicaliën voor monstervoorbereiding te selecteren, omdat dit in uw laboratorium tijd, geld en middelen kan besparen.

Verdunning

De sleutel tot de juiste verdunning van een monster is bepalen welke chemicaliën het beste werken voor de metaboliet waarin u bent geïnteresseerd. Een oplosmiddel kan een bepaalde chemische klasse ondersteunen en tegelijkertijd een andere klasse verliezen of verminderen. Water en andere oplosmiddelen worden meestal hiervoor gekozen. Zo worden organische oplosmiddelen zoals methanol of acetonitril gebruikt om de eiwitten te pletten en tegelijkertijd kleine moleculen te extraheren.

Centrifugeren

Deze stap kan helpen uw testapparatuur te sparen en tegelijkertijd de kwaliteit van uw monster tijdens de filtratie te beschermen. Centrifugeren werkt door gesuspendeerde deeltjes op de bodem van de monsterbuis te laten vallen, met behulp van een krachtige schudbeweging om de oplossing te mengen.

Aanbevolen wordt een monster gedurende 5 minuten op maximaal toerental te mengen met een tafelcentrifuge. Dit minimaliseert verspilling bij het terugwinnen van gefilterde monsters en vermindert het gebruik van dure filtratiebenodigdheden die vaak een langere filterduur vereisen. Hoewel centrifugeren geen extra chemicaliën vereist, vermindert het de hoeveelheid die in andere stappen vereist is aanzienlijk.

Filtratie

Een analytisch laboratorium kan honderden monsters per week verwerken, waardoor snelle en nauwkeurige resultaten vereist zijn. Dit evenwicht tussen snelheid en kwaliteit wordt sterk beïnvloed door de filtratietechnieken.

Filtratie is vanwege twee belangrijke redenen belangrijk voor een goede HPLC monstervoorbereiding: de pomp beschermen tegen deeltjes in het oplosmiddel en voorkomen dat deeltjes de HPLC kolom verstoppen en beschadigen.

Het gebruik van vooraf gemengde en gefilterde oplosmiddelen kan de kans op verontreiniging via het oplosmiddel tot een minimum beperken. Deze zuiverheidsgraad helpt het vereiste onderhoud aan uw apparatuur te verminderen. Het toevoegen van een filtratiestap vóór het laden van uw monster in de kolom of op het verzamelpunt kan fouten als gevolg van verontreiniging verminderen en uw apparatuur op lange termijn beschermen tegen slijtage.

Selectie van chemicaliën voor HPLC-monstervoorbereiding

Bij het opzetten van een efficiënte techniek voor HPLC-monstervoorbereiding is het van cruciaal belang chemische producten te gebruiken die gezuiverd zijn en de noodzakelijke reacties hebben met uw doelverbindingen.

Oplosmiddelen zoals acetonitril, methanol en water worden vaak gebruikt bij de monstervoorbereiding, in verband met filtratie. Sommige van de beste oplosmiddelen voor HPLC-analyse zijn kwalitatief gecontroleerd op UV-transparantie ter ondersteuning van optimale gevoeligheid en zijn ontdaan van metalen onzuiverheden die vaak de biologische activiteit binnen uw monster beïnvloeden.

Met de juiste filtratiechemicaliën kan de testsnelheid worden verbeterd en worden extra apparatuur en middelen om een mogelijk verontreinigd monster verder te filteren vaak overbodig.

Selectie van oplosmiddelen om verontreiniging te voorkomen

Het kiezen van de juiste chemische oplossingen kan essentieel zijn voor het voorkomen van verontreinigingen in uw HPLC-monster die de testresultaten beïnvloeden en uw apparatuur beschadigen. Extraheerbare stoffen zijn verbindingen die vrijkomen uit een onderdeel, zoals een filtermembraan, dat in contact komt met het oplosmiddel van het monster. De hoeveelheid extraheerbare stoffen hangt af van de oplosmiddelbestendigheid van het onderdeel en van de betrokken temperaturen en drukken.

Extraheerbare stoffen kunnen de nauwkeurigheid van de HPLC beïnvloeden door de analyse te verstoren indien zij door de downstream-analysemethode kunnen worden gedetecteerd. Deze verbindingen zorgen voor ruis in de gegevens, waardoor de totale kwaliteit van de gegevens afneemt. Dit kan met name een probleem zijn wanneer de doelanalyt dezelfde retentietijd heeft als de geëxtraheerde stoffen.

Door te bevestigen dat het filtratiemembraan een hoge chemische compatibiliteit heeft met de oplosmiddelen van de mobiele fase kan de hoeveelheid extraheerbare stoffen aanzienlijk worden verminderd.

Polytetrafluorethyleen (PTFE), polyvinylideendifluoride (PVDF), en regeneratieve cellulose (RC) membranen worden veel gebruikt, omdat zij zeer compatibel zijn met de gebruikelijke oplosmiddelen voor de mobiele fase. Gezuiverd water, acetonitril en methanol zijn veelgebruikte oplosmiddelen.

Een andere manier om verontreiniging te voorkomen is de variatie in materialen in het laboratorium te beperken. Door twee typen membranen te standaardiseren en deze in verschillende formaten te gebruiken, wordt de consistentie in het laboratorium bevorderd.

U zou dezelfde membraanmaterialen kunnen gebruiken in membraancirkels voor mobiele-fase-filtratie, spuitfilters voor handmatige bereiding, en spuitloze filters voor geautomatiseerde filtratie. Dit betekent vermindering van het aantal verbruiksartikelen dat moet worden opgeslagen - en minimalisering van de benodigde ruimte en de rompslomp van het aanvullen van een uitgebreide lijst van benodigdheden.

Meer informatie over HPLC-apparatuur en alle analytische testmiddelen van Avantor®.

Conclusie

Het aanschaffen van HPLC chemische apparatuur voor grootschalige verwerking of geavanceerd onderzoek moet eenvoudig zijn. Avantor® biedt hoogwaardige producten en hulpmiddelen om te helpen bij het succes van uw laboratorium.

Correcte behandeling van laboratoriumchemicaliën voor HPLC is ook een belangrijke overweging bij de aanschaf van apparatuur en de handhaving van de kwaliteitscontrole. Voor meer informatie over het omgaan met gangbare laboratoriumchemicaliën raadpleegt u onze pagina over laboratoriumchemicaliën en hun gebruik.

Voor al uw behoeften op het gebied van chemische apparatuur, Avantor® biedt u een oplossing.