Calibration, Qualification, Validation & Certification Services

In laboratoriumomgevingen zijn we vaak gehouden aan specifieke regelgeving en VMP's (Validation Master Plans). VWR biedt een uitgebreid assortiment diensten op het gebied van conformiteit, validatie en kalibratie.

De kalibratie- en metrologieservice van VWR is een multi-vendorservice waarbij we IQ/OQ/PQ-validatie en -kalibratie uitvoeren op alle soorten laboratoriumapparaten. Onze gekwalificeerde techniekers zijn erop gericht en ervoor opgeleid om de beste resultaten en de nauwkeurigste meetonzekerheid te realiseren. Alle metingen worden gedocumenteerd in de vorm van certificaten of rapporten, die voldoen aan alle eisen van ISO 9000/9001, FDA en GMP/GLP.

Onze techniekers kunnen u bijstaan bij het volgende:

  • De IQ/OQ-protocollen opstellen
  • De IQ/OQ/PQ-validaties uitvoeren
  • Uw laboratoriumapparatuur en -toepassingen valideren
  • Uw laboratoriumapparatuur kalibreren

IQ/OQ/PQ

Door gebruik te maken van onze IQ/OQ/PQ-kwalificatie- en -validatiediensten kunt u conformiteit bereiken en behouden...

Temperatuurmapping

Temperatuurmapping of thermal mapping is een dienst die is gericht op alle temperatuurapparaten...

Validatie

Bij de validatiediensten van VWR wordt geavanceerde laboratoriumapparatuur ingezet...

Geaccrediteerde kalibraties van weeginstrumenten

Balansen moeten correct worden geïnstalleerd en gekalibreerd voordat...

Kalibratie volgens elektrochemische standaarden

VWR biedt traceerbare kalibratiediensten voor alle merken en modellen pH-meters en geleidbaarheidsmeters...