Environment

Een grote keuze producten en diensten voor complete wateranalyse in het veld en in het laboratorium

Milieu-analyse met Merck

Organische of anorganische analyse van verontreinigingen of vervuiling in water, bodem of lucht? Merck biedt alles wat u nodig heeft, van monstername tot kwaliteitscontrole in uw milieutestlaboratoria.

Elektrochemische producten

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Monstername

Alles wat u nodig heeft voor monstername...

Monstervoorbereiding

Een grote keuze produkten en technieken voor monstervoorbereiding ...

Colorimetrie/fotometrie

Een ruime keuze aan systemen waarmee de verschillende elementen van water kunnen worden gemeten...

BOD-meting (BZV)

BOD (biologisch zuurstofverbruik) is een belangrijke parameter voor de kwaliteit bij waterbeheer...

CZV-analyse

VWR biedt 2 oplossingen om de CZV te meten...

Total Organic Carbon (TOC)

Total Organic Carbon (TOC) is de hoeveelheid koolstof gebonden in een organische verbinding die vaak wordt gebruikt als een niet-specifieke indicator van de waterkwaliteit...

Chloor (vrij & totaal)

VWR biedt verschillende alternatieven voor het meten van vrij en totaal chloor...

Kjeldahl

Stikstof is een belangrijke parameter die moet worden gecontroleerd in water...

Gesuspendeerd materiaal

VWR biedt allerlei producten waarmee u de waterkwaliteit kunt meten vanuit het gesuspendeerd materiaal gezien...

Regels/normen

Standaarden en normen in waterkwaliteit...

Productselectie

Lood & koper

De nieuwe SA1100-scananalysator is een stap voorwaarts op het gebied van het testen op lood en koper in water...

Flocculatie

Flocculatietests zijn ontworpen voor diverse toepassingen, zoals het controleren van de effectiviteit van flocculanten en neerslagmiddelen...

Sedimentatie

Testen om de hoeveelheden gesuspendeerde vaste stoffen in rioleringen te schatten...

Uitloging - elutie

Uitloging is het proces waarbij een oplosbare stof wordt gescheiden van een stof die niet oplosbaar is...

Turbiditeit

Turbiditeitsmetingen zijn zeer belangrijk bij de kwaliteitscontrole van afvalwater, industrieel water etc...