Chemicaliën voor monstervoorbereiding

Monstervoorbereiding is net zo belangrijk als de analyse van uw monster. Zorg ervoor dat u de juiste reagentia gebruikt om verontreiniging van uw monster te voorkomen.

Productcategorieën

ACS en Reag. Ph. Eur Oplosmiddelen

Compleet assortiment van oplosmiddelen geschikt voor een groot aantal analytische en R&D-toepassingen met voor het merendeel gegarandeerde specificaties conform ACS en Reag PH EUR, verkrijgbaar in verschillende verpakkingsgroottes.

ACS en Reag. Ph. Eur Zuren en basen

Voor monstervoorbereiding, PH-regelaars of andere toepassingen worden vaak zuren en basen gebruikt. U vindt een compleet assortiment van deze producten in verschillende verpakkingen.

ACS en Reag. Ph. Eur Zouten

Compleet assortiment van zouten in analytische kwaliteit conform ACS, Reag PH EUR voor de grote meerderheid.

Reag(entia) Ph. Eur. Standaardoplossingen

Meer dan 250 standaarden en oplossingen voor kwaliteitscontrole in farmaceutische bedrijven voldoen aan de laatste PH EUR-versie die geleverd werd met een volledige CoA die een volledige traceerbaarheid garandeert.

Zuren en oplosmiddelen in kunststof flessen

Oplosmiddelen en zuren in kunststof flessen zijn veilig, vrijwel onbreekbaar, milieuvriendelijk, licht en gemakkelijk te hanteren.

Zuren en oplosmiddelen in gecoate glazen flessen

Dit soort "veilige" verpakkingen is erg bruikbaar voor bijtende reagentia. De PE-coating bevat het product wanneer de glazen fles gebroken is.

FAQ

Alle anorganische zouten worden geproduceerd uit anorganische grondstoffen. Aangezien bij de productie van deze verbindingen geen dierlijk materiaal wordt gebruikt, kan worden aangenomen dat ze BSE-vrij zijn.

Decahydraten en dodecahydraten zoals natriumcarbonaatdecahydraat, natriumsulfaat of di-natriumwaterstoffosfaatdodecahydraat verliezen een deel van hun kristallisatie in water bij 33 °C. Men kan zeggen dat ze in hun eigen kristallisatiewater smelten. Het is daarom belangrijk om deze verbindingen op te slaan en te transporteren onder koele omstandigheden (onder 20 °C), met name tijdens de zomermaanden.

Sommige zouten zoals ijzer(II)sulfaatheptahydraat, ammoniumijzer(II)sulfaathexahydraat of tin(II)chloride-dihydraat zijn krachtige reductiemiddelen, die bij hogere temperaturen of bij blootstelling aan direct zonlicht gemakkelijk veranderen in een hogere oxidatietoestand. Deze producten moeten daarom koel en donker (15 °C) worden opgeslagen. Desondanks is de minimale houdbaarheid van deze producten beperkt tot 1 jaar, zelfs onder ideale opslagcondities.

Sommige verbindingen zijn explosief en kunnen niet als droge stoffen worden verkocht, maar alleen vermengd met water. Bijvoorbeeld ammoniumdichromaat (gestab. met 0,5 tot 3% water), ammoniumnitraat (min. 3% water ) of 2,4 dinitrofenol (0,5 ml H2O2/g).

Er zijn veel verschillende verpakkingsmaten verkrijgbaar zoals 100, 250, 500, 2500 of 5000 g. Voor sommige producten is ook 25 kg verkrijgbaar. Bekijk onze website of chemische catalogi.

Di-Natriumwaterstoffosfaat (Na2HPO4) wordt een dibasisch fosfaat genoemd, en natriumdiwaterstoffosfaat (NH2PO4) een monobasisch fosfaat.

Naast veelgebruikte organische smeermiddelen zijn er ook anorganische smeermiddelen. De smerende werking is gebaseerd op de gelaagde structuur van deze verbindingen. Gewone smeermiddelen bestaan uit boornitride, molybdeensulfide (IV) of grafietfijn poeder. Deze verbindingen kunnen zowel bij lage als bij hogere temperaturen worden gebruikt.

Vitriolen zijn sulfaten of tweewaardige metalen in hun gehydrateerde, kristallijne vorm zoals koper (CuSO4. 5H2O), ijzer (FeSO4.7H2O) of zink (ZnSO4.7H2O).

Ammoniumcarbonaat is het zout van een carbonzuur, en ammoniumcarbamaat is het zout van een carbaminezuur. Ammoniumcarbamaat is veel stabieler dan ammoniumcarbonaat en verandert alleen in een waterige oplossing zoals bij koken in de laatste.

Jodium is slechts licht oplosbaar in water, terwijl het gemakkelijk oplost in een geconcentreerde kaliumjodideoplossing door de vorming van complexen. De oplossing moet echter pas verder worden verdund nadat al het jodium is opgelost, en dit zeer langzaam ondanks de aanwezigheid van kaliumjodide.

Bijtende alkaliën is een term die wordt gebruikt om de hydroxiden van alkalimetalen aan te duiden. Ze komen in vaste vorm voor en worden over het algemeen als pellets gefabriceerd. Alkalioplossingen zijn de waterige versies van deze hydroxides. De meest gebruikte bijtende alkaliën en alkalioplossingen zijn die van natrium en kalium.

Alkalioplossingen kunnen direct getitreerd worden met standaardzuren.

Meng indien mogelijk, en alleen als het echt nodig is, niets anders dan verdunde alkali-oplossingen met verdunde zuren terwijl u krachtig roert. Draag beschermende handschoenen, een bril en een overall en werk onder een kap. Roer de alkali-oplossing heel voorzichtig in het zuur. Let zorgvuldig op alle regels voor veilig werken.

Roer de benodigde hoeveelheid natriumhydroxide- of kaliumhydroxidepellets langzaam en krachtig door het water bij +20 °C. Houd er rekening mee dat er veel warmte kan worden geproduceerd.

Indien nodig kunnen deze oplossingen worden verdund door voorzichtig te roeren in water, gevolgd door neutralisatie met zoutzuur. Draag beschermende handschoenen en een bril en werk onder een kap. Voordat u leeggiet in een daarvoor bestemde opvangbak, moet u de pH-waarde met behulp van universele pH-indicatorstrips vaststellen.

De pellets zijn oplosbaar in alcohol en onoplosbaar in aceton en di-ethylether.

Carbonaten zijn slechts licht oplosbaar in natrium- en kaliumhydroxideoplossingen. Hoe geconcentreerder de oplossing is, hoe lager het carbonaatgehalte, omdat carbonaten neerslaan.

Literatuur

Aanvullende hulpmiddelen