Oplossingen voor de productie van cytotoxische geneesmiddelen

Productie van cytotoxische geneesmiddelen:

Een bijzondere verantwoordelijkheid voor product, medewerker en patiënt!

Ons portfolio met producten, services en oplossingen voor de productie van cytotoxische geneesmiddelen

De productie van cytotoxische geneesmiddelen neemt een bijzondere positie in waar het gaat om de voorbereiding van medicijnen, omdat deze afzonderlijk voor elke patiënt volgens formulering worden geproduceerd (normaal gesproken parenteraal) en onder aseptische omstandigheden. Er dient vooral aandacht te worden geschonken aan bescherming van het product en personeel, waarbij productievereisten zeer hoog in het vaandel staan.

In de afgelopen jaren is er een hoop werk verricht ter verbetering van de kwaliteitsgarantie binnen de productie. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van nationale en internationale beleidsregels en richtlijnen. Ook zijn en worden er in veel Europese landen in toenemende mate wettelijke vereisten gesteld.

De reden hiervoor is het minimaliseren van de risico's bij de productie, om tegelijkertijd de kwaliteit van de productie en van het eindproduct te verbeteren, om medewerkers te beschermen ten behoeve van ernstig zieke patiënten voor wie de geneesmiddelen zijn gemaakt.

Tijdens dit proces ziet VWR zichzelf als uw partner om er samen met u voor te zorgen dat er een veilig en kwalitatief hoogstaand productieproces tot stand komt. We zijn ons heel goed bewust van de speciale verantwoordelijkheid die u draagt tijdens het uitoefenen van uw taak, en we kennen de uitdagingen waarvoor u zich gesteld ziet bij het voldoen aan nalevingsvereisten, het kwalificeren van uw personeel, het valideren van de productie en het garanderen van de veiligheid en de kwaliteit van het product en de gebruikers. En bij dit alles mag de bescherming van de patiënt niet uit het oog worden verloren.

Uw contactpersonen bij VWR hebben vele jaren ervaring opgedaan met het geven van advies op het gebied van steriele productie. Ze weten dat voor de productie van elk cytotoxisch geneesmiddel andere vereisten gelden, en ze kunnen u kundig advies geven over een aangepast aanbod. Op het gebied van producten hebben we alleen hoge kwaliteit te bieden, dat staat buiten kijf, maar we kunnen ook op specifieke situaties toegespitst advies geven bij de selectie: voor een hogere kwaliteit en grotere efficiëntie, en voor een aanbod dat van een enkele bron afkomstig is.

Daarnaast bieden we services voor het verder optimaliseren en beter beveiligen van uw werkstroom. Deze services reiken van het geven van trainingen aan personeel tot het bieden van maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking en standaardisatie.