Dichtheidsstandaarden

182 dichtheidsstandaarden voor gebruik bij verschillende temperaturen (15 °C, 20 °C, 25 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 80 °C)

Uitgebreid assortiment dichtheidsstandaarden conform ASTM D1480-12 voor metingen van dichtheid of relatieve dichtheid (soortelijk gewicht) door een Bingham-pyknometer.

  • Zeer nauwkeurig
  • Geverifieerd met behulp van een Bingham-pyknometer
  • Alle producten getest conform de richtlijnen van ASTM D1480-12
  • Consistent, traceerbaar, gecertificeerd
  • Analysecertificaten en veiligheidsinformatiebladen zijn online beschikbaar