Regels/normen

Waterkwaliteit

ISO 6059 Bepaling van totale hardheid (calcium en magnesium) - titrimetrische methode met EDTA
ISO 6058 Bepaling van calcium - titrimetrische methode met EDTA
EN ISO 9963-1 Bepaling van de totale en samengestelde alkaliteit - Deel 1
EN ISO 9963-2 Bepaling van de carbonaatalkaliteit - Deel 2
ISO 9297 Bepaling van chloriden - titratie met zilvernitraat en chromaat als indicator (Mohr-methode)
ISO 7393-1 Bepaling van vrij en totaal chloor - Deel 1: titrimetrische methode met N,N-diethylphenylene-1,4 diamine
ISO 7393-2 Bepaling van vrij en totaal chloor - Deel 2: colorimetrische methode met N,N-diethylphenylene-1,4 diamine
ISO 15705 Bepaling van COD - micromethode
ISO 6060 COD-bepaling
ISO/CD 25814 Bepaling van opgeloste zuurstof - elektrochemische methode met een sonde voor opgeloste zuurstof
ISO/DIS 7887 Onderzoek en bepaling van de kleur
ISO 7027 Turbiditeitsbepaling
ISO 10359-1 Bepaling van fluoriden - Deel 1: Elektrochemische methode met ISE (voor drinkwater of water met weinig vervuiling)
ISO 5664 Bepaling van ammonium - distilatie- en titrimetrische methode
ISO 10523 pH-bepaling
ISO 27888 Bepaling geleidbaarheid
ISO 11923 Bepaling van gesuspendeerd materiaal door glasvezelfiltratie