Monstername

VWR heeft een groot aanbod aan producten voor monstername, zoals aluminium monsternemers, plastic dompelaars, allerlei soorten zakken en verzegelbare potjes. Voor alle typen monstername is er wel een oplossing, ongeacht het formaat en volume of de bron.

Voor accurate resultaten en een geldige chain of custody is de integriteit van monstername, opslag en transport essentieel. Zonder adequate monstername- en bemonsteringstechnieken leveren zelfs de nauwkeurigste analytische procedures resultaten op die de werkelijke situatie niet goed weergeven.

Wat voor monstermatrix of monsterformaat u ook nodig hebt, VWR heeft voor u het juiste monsternamehulpmiddel, uit de VWR Collection of van een ander bekend merk.

Productselectie

Filtertrechters voor eenmalig gebruik

Een all-in-one oplossing voor microbiologische monstername...