Kjeldahl-analyse

Kjeldahl-stikstofbepaling wordt uitgevoerd op diverse voedingsstoffen. De Kjeldahl-methode kan worden onderverdeeld in drie hoofdstappen: destructie, distillatie en titratie.

1. Destructie: wordt bereikt door een homogeen monster te koken in geconcentreerd zwavelzuur. Het eindresultaat is een ammoniumsulfaatoplossing.

2. Distillatie: overmaat aan basen wordt aan het afbraakproduct toegevoegd om het ammoniumzout om te zetten in ammoniak.

3. Titratie: het stikstofgehalte in een monster kan worden berekend uit de kwantitatieve hoeveelheid ammoniak in de ontstane oplossing. De ammoniak wordt opgevangen in een exact gemeten extra hoeveelheid standaardzuuroplossing (terugtitratie) of een boorzuuroplossing (directe titratie).

Productselectie

Destructie

VWR biedt een aantal destructiesystemen voor diverse budgetten, manueel of automatisch

Distillatie

VWR biedt een aantal distillatiesystemen voor diverse budgetten, klassiek of snelle stoomdistillatie.

Titratie

Van eenvoudige buretten tot volledig geautomatiseerde en programmeerbare titratiesystemen van Schott en Mettler...

Kjeldahl-reagentia

Het doel was om katalysatoren te ontwikkelen voor kortere reactietijden...

Filterpapier en weegschuitjes

Stikstofvrij filterpapier en speciale weegschuitjes voor stikstofbepaling...