Vriesdrogen

Net als bij de vacuümconcentratie gaat het vriesdrogen nog een stap verder door de temperatuur van het monster te verlagen tot het punt waar de oplossing bevriest en de oplosmiddelen door sublimatie worden verwijderd. Ontworpen om alle vriesdroogbehoeften van onderzoekslaboratoria af te handelen.

Beste oplossingen

Vriesdroogsystemen, FreeZone®

Collectoren met een bereik tot -50 °C zijn verkrijgbaar met een capaciteit van 1 tot 18 liter. Cascadesystemen in 2, 5, 4, 5, 6 en 12 liter collectorcapaciteit met een bereik tot -84 °C.