Zuurkasten

De zuurkast speelt een essentiële rol binnen de algemene veiligheid van het laboratorium.
Deze biedt de gebruiker actieve bescherming bij het inademen van schadelijke dampen en beperkt de schadelijke gevolgen van brand- en explosiegevaar aanzienlijk.

Een zuurkast wordt aangesloten op een extractiesysteem om de schadelijke gassen naar buiten te evacueren.

De moderne zuurkast is verder o.a. voorzien van een luchtstromingsindicator of VAV-systeem die optisch en akoestisch alarm geeft bij onderschrijding van het gespecificeerde afgezogen volume. Ook is deze voorzien van een schuifraambewaking die de gebruiker attendeert op overschrijding van de werkstand.

Meerdere uitvoeringen zijn mogelijk in functie van de toepassing en beschikbare ruimte.

Autoprotect van Kotterman

De actieve bescherming van laboratoriumpersoneel