Histologie

VWR heeft de reagentia en apparaten voor het prepareren, conserveren en verwerken van weefsel en het snijden en kleuren van coupes.

Er bestaan vele verschillende technieken voor het prepareren van weefsels en ook het aantal onderzoeksmethoden is talrijk. Hierbij worden doorgaans coupes gemaakt die met diverse typen microscopie worden onderzocht, maar geen enkele onderzoeksmethode en zeker geen enkele kleuringstechniek biedt een kwalitatief gelijkwaardige weergave van alle cellen van het weefsel. Het is mogelijk om op basis van een en hetzelfde monster morfologie aan te tonen door middel van kleuring, functionele eigenschappen door middel van histochemische, immunologische of moleculaire methoden en ultrastructurele eigenschappen te laten zien via elektronenmicroscopie. Een belangrijke eigenschap van gekleurde coupes en in paraffineblokjes ingebed weefsel is hun duurzaamheid. De meeste histologische laboratoria bewaren deze blokjes en objectglaasjes met preparaten dan ook gedurende lange tijd.

Zie de sectie over microscopie voor objectglaasjes, dekglaasjes, microscopen enz.

Dissectiemateriaal

Een selectie uit ons uitgebreide assortiment dissectiemateriaal

Chemicaliën voor weefselbehandeling

Alles wat u nodig hebt om uw weefselmonsters te behandelen, van monstername tot kleuring...

Apparatuur en verbruiksartikelen voor weefselbehandeling

Speciale apparatuur voor alle aspecten van de voorbereidingswerkstroom, van monster tot afgewerkt objectglaasje voor onderzoek...

Kleuring

Cellulaire elementen verschillen vaak qua brekingsindex. Hiervan kan gebruik worden gemaakt om partiële identificatie door middel van verschillende vormen van microscopie mogelijk te maken...