Desinfectiecontrole

Kwalitatieve en kwantitatieve teststrips voor de controle van reinigings- en desinfectieprocedures in de voedingsmiddelenindustrie en verwante branches.

Merckoquant (MQ) bestaat uit een serie kwalitatieve strips met een kleurenschaal, die zonder hulpreagentia binnen seconden een indicatie geven van het concentratiebereik van een parameter.

Reflectoquant (RQ) bestaat uit kwantitatieve strips die in een kleine RQflex® 10-reflectometer moeten worden gemeten en binnen een minuut resultaat bieden.

Brochures om te bestellen: w286183 'Mission Accomplished from Merck' en w285102 'Water and food analytics'

PDF DOWNLOADEN