Organische synthese met Thermo Scientific chemicaliën

Verkennen van reagentia en materialen voor synthese en studie van reactiemechanismen, met inbegrip van lucht- en vochtgevoelige reagentia en bouwstenen.

Onze uitgebreide collectie chemicaliën en reagentia maakt innovatie mogelijk, verhoogt de productiviteit en verbetert de veiligheid in laboratoria. Wij bieden keuze, kwaliteit en leveringsgarantie. Wij hebben een robuust wereldwijd inkoopnetwerk opgebouwd en bieden het gemak van voorverpakte catalogusproducten in verschillende formaten, alsook een aangepast chemisch aanbod dat flexibele oplossingen biedt voor chemische workflows.

Brochures Toepassingsnotities

Functionele reagentia

De meest gebruikte functionele reagentia, plus ongebruikelijkere reagentia voor specifieke reacties.

Heterocyclische verbindingen

Heterocyclische verbindingen zijn cyclische verbindingen die in de ring atomen bevatten van ten minste twee verschillende elementen en die stikstof, zuurstof, zwavel en gemengde heterocycli omvatten.

Koolwaterstoffen

Koolwaterstoffen zijn organische verbindingen die geheel uit koolstof- en waterstofatomen bestaan.

Anorganische stoffen, katalyse en ligands

Anorganische stoffen omvatten zouten, metalen en substanties die van enkelvoudige elementen zijn gemaakt. Over het algemeen zijn het ionische verbindingen die bestaan uit kationen en anionen die door ionische binding verbonden zijn.

Halogeenhoudende verbindingen

Organohaliden zijn organische verbindingen die fluor, chloor, broom en jodium bevatten.

Stikstofhoudende verbindingen

Stikstofhoudende verbindingen omvatten onder andere aminen en derivaten, nitrillen, aziden en hydrazinen.

Zuurstofhoudende verbindingen

Zuurstofhoudende verbindingen omvatten alcohol, aldehyden, ketonen, ether alsook carbonzuren en derivaten.

Fosforhoudende verbindingen

Fosforhoudende verbindingen omvatten esters van organofosforzuren, fosfonische esters, fosfinen en fosfieten.

Zwavelhoudende verbindingen

Zwavelhoudende verbindingen omvatten thiolen, thioethers, thioesters, thioureum, sulfonamiden en sulfoxiden

Materiaal wetenschap en polymeren

Organische polymeren omvatten polysacchariden, polypeptiden, polynucleotiden en synthetische materialen zoals de gebruikelijke kunststoffen, bijv. polyethyleen, polyvinylchloride en polystyreen.

Organometallics

Chemische verbindingen die ten minste een chemische binding bevatten tussen een koolstofatoom van een organisch molecuul en een metaal, inclusief alkali-, aardalkali- en overgangsmetalen, en soms uitgebreid met metalloïden zoals boor, silicium en seleen.

Biochemicaliën

Biochemisch verwijst naar elke chemische stof die in een biologisch systeem wordt aangetroffen of die voor biologisch onderzoek kan worden gebruikt. Biochem. verbind. omvatten moleculen zoals aminozuren, vitaminen, nucleotiden alsook an-/org. chemic. die