Avantor Privacyverklaring commerciële gegevens

Laatst bijgewerkt: 30 maart 2023

Uw privacy is belangrijk voor u en daarom is het belangrijk voor Avantor. Deze Privacyverklaring commerciële gegevens, hierna te noemen Privacyverklaring, telt drie belangrijke elementen aan informatie:

 1. Hoe Avantor persoonlijke gegevens van u verzamelt;
 2. Welke persoonlijke gegevens Avantor van u verzamelt tijdens onze interactie met u of via onze marketing van producten en diensten aan u, ofwel direct ofwel via aangesloten bedrijven; en
 3. Hoe we die persoonlijke gegevens gebruiken.

Avantor, Inc. en alle erbij aangesloten organisaties worden in deze Privacyverklaring aangeduid als “Avantor” en ook als “wij”, “ons” of “onze”. We kunnen ook verwijzen naar een bepaald aangesloten bedrijf middels de naam ervan, maar tenzij we dat doen geldt deze Privacyverklaring voor alle bij Avantor aangesloten bedrijven. Het begrip “persoonlijke gegevens” wordt in deze Privacyverklaring gebruikt om te verwijzen naar alle informatie die kan worden gebruikt, alleen of in combinatie met andere informatie, om een individuele persoon te identificeren.

Avantor biedt vele producten en diensten aan, dus we kunnen een vertrouwde partner voor u zijn, uw doelen ondersteunen door ontdekken-tot-leveren oplossingen te bieden voor de wereldwijde Life Science en geavanceerde technologie industrietakken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de interacties van Avantor met u, de producten en diensten zoals beschreven in deze Privacyverklaring, en andere Avantor producten en diensten die deze Privacyverklaring laten zien.

Hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen

Avantor verzamelt persoonlijke gegevens van u, zodat we effectief kunnen werken en u de beste diensten en producten kunnen bieden. U geeft sommige van deze persoonlijke gegevens direct, zoals wanneer u een account aanmaakt op onze websites of uw mobiele toepassingen, wanneer u door onze producten of diensten bladert of deze bestelt via onze websites, wanneer u contact hebt met onze klantencontact-centra of onze verkoopvertegenwoordigers, wanneer u producten of diensten bestelt namens uzelf of namens uw organisatie, informatie uploadt naar SciTivity.com of vergelijkbare websites, reageert op onze directe mailuitingen, elektronische en internetmarketingcampagnes, nieuwsbrieven en aanbiedingencampagnes, wanneer u contact met ons opneemt om literatuur, informatie of ondersteuning aan te vragen, en wanneer u antwoord geeft op onze tevredenheidsonderzoeken. We verzamelen ook sommige persoonlijke gegevens door vast te leggen hoe u omgaat met ons door verschillende technologieën te gebruiken, zoals via kleine tekstbestanden opgeslagen op uw toestel(len), die gewoonlijk bekend staan als "cookies”, en door uw persoonlijke bestelgeschiedenis te verzamelen om beter de producten en diensten te voorspellen die u misschien in de toekomst bestelt.

We verkrijgen ook bepaalde persoonlijke gegevens van derden. Die derden zijn onder meer:

 • Sociale netwerken, als u onze aanwezigheid op verschillende sociale mediaplatforms volgt, liket, er een connectie mee hebt gemaakt, of anderszins erbij betrokken bent;
 • Verzending, transport, douane, vrachtvervoer en andere logistieke bedrijven, distributeurs, onderdistributeurs en andere kanaalpartners, leveranciers, verkopers, derden die krediet-, locatie- of adresinformatie verifiëren of leveren;
 • Betalingsverwerkers;
 • Dienstverleners, inclusief internet dienstverleners, die ons voorzien van uw IP-adres, hun identificatie-informatie, browsertype, besturingssysteem en taal, verwijzende en exitpagina's, uniforme bronlocators, datum en tijd, hoeveelheid tijd doorgebracht op bepaalde pagina's, de delen van onze websites die u bezoekt, het aantal links waarop u klikt terwijl u op onze websites bent, en de zoekcriteria die u gebruikt;
 • Leveranciers en onze zakelijke partners met wie we verwante merken of andere diensten aanbieden of betrokken zijn bij gezamenlijke marketingactiviteiten; en
 • Openbaar beschikbare bronnen, zoals open overheidsdatabases of andere persoonlijke gegevens in het publieke domein.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

U hebt keuzes omtrent de persoonlijke gegevens die wij verzamelen. De gegevens die wij verzamelen hangen af van de context van uw interacties met Avantor, de keuzes die u maakt, inclusief uw privacykeuzes, en de producten en diensten die u gebruikt. Als u gevraagd wordt om uw persoonlijke gegevens te geven kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest persoonlijke gegevens niet te geven, die noodzakelijk zijn om een product of dienst te leveren, zijn wij mogelijk niet in staat dat product of die dienst aan u te leveren.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen het volgende bevatten:

Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternamen, e-mailadres, functienaam, of -rol, betalings- en afleveradressen, naam van de organisatie die u vertegenwoordigt, telefoon- en faxnummers, en andere vergelijkbare contactgegevens.

Referentiegegevens. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoord-hints, gebruikersnamen, accountnummers en vergelijkbare veiligheidsinformatie gebruikt voor authenticatie van accounttoegang.

Demografische gegevens. We verzamelen persoonlijke gegevens over u zoals het land waarin u woont of werkt, uw afdeling in de organisatie die u vertegenwoordigt, uw industrietak, uw professionele interesses en uw voorkeurstaal.

Betalingsgegevens. We verzamelen persoonlijke gegevens noodzakelijk om uw betaling te verwerken als u aankopen doet zoals het nummer van uw betaalmiddel (bijvoorbeeld een creditcardnummer of nummer van een aankooporder), de veiligheidscode geassocieerd met uw betaalmiddel, indien vereist, en de vervaldatum van uw betaalmiddel.

Gebruiksgegevens. In aanvulling op de gegevens die we zowel direct als via derden verzamelen over uw gebruik van onze websites en mobiele toepassingen, verzamelen we persoonlijke gegevens over hoe u en uw organisatie onze producten en diensten aankopen en gebruiken. We verzamelen bijvoorbeeld:

 • Productgebruiksgegevens. We verzamelen gegevens over de producten en diensten die u bekijkt of aankoopt, de webpagina's die u bezoekt, en de producten die u in uw winkelwagentje stopt. Deze gegevens omvatten ook uw zoekopdrachten, de instellingen en voorkeuren die u kiest, alsmede technische vereisten.
 • Gegevens omtrent toestel, aansluiting en configuratie. We verzamelen gegevens over uw toestel en het netwerk dat u gebruikt om aan te sluiten op onze producten. Dit omvat gegevens over de besturingssystemen, browser en andere software geïnstalleerd op uw toestel, en omvat ook IP-adressen en apparaatidentificatoren.
 • Garantie, teruggave en andere prestatiegegevens. We verzamelen gegevens over de prestaties van de producten en diensten die u aankoopt en uw ervaringen daarmee. We verzamelen ook feedback die u ons geeft, productbeoordelingen die u schrijft, en vragen en informatie die u aan de klantenservice doet toekomen. Als u contact met ons opneemt zoals bij de klantenservice, bewaken en nemen we telefoongesprekken of chatsessies op met onze vertegenwoordigers, tenzij bewaken of opnemen wettelijk verboden is. We verzamelen ook gegevens over de prestaties van onze websites en of deze correct functioneren. Deze gegevens helpen ons bij het identificeren van problemen met de producten die u gebruikt en om onze producten, diensten en aankoopopties te verbeteren.

Interesses en connecties. We verzamelen gegevens over uw professionele interesses, zoals de industrietak waarin u werkt, de categorieën en types producten en diensten waarin u (mogelijk) bent geïnteresseerd, en onze publicaties waarop u intekent. In aanvulling op de persoonlijke gegevens waarmee u ons expliciet voorziet, kunnen we uw interesses mogelijk ook afleiden uit andere gegevens die we verzamelen.

Contacten en relaties. We verzamelen gegevens over uw contacten als u één van onze laboratoriumbeheer-websites of toepassingen gebruikt, zoals SciTivity.com, en communiceert of contact hebt met andere mensen of organisaties via deze platforms.

Locatiegegevens. We verzamelen gegevens over uw locatie als u ons betalings- en afleveradressen geeft. We verzamelen ook gegevens over uw locatie als u onze website en mobiele applicaties gebruikt, dan wel bepaalde locatie-gebaseerde producten of functionaliteiten in onze mobiele applicaties via Global Navigation Satellite System (GNSS) gegevens. Uw IP-adres evenals stad, het land, en de postcode-informatie geven ons ook locatiegegevens bij benadering over u.

Persoonlijke inhoud. We verzamelen de inhoud van uw bestanden en andere communicatievormen indien noodzakelijk, om u te voorzien van informatie over producten en diensten, en ondersteuning voor de producten en diensten. Als u bijvoorbeeld een bestand verstuurt dat een afbeelding van een beschadigde levering bevat, verzamelen we de inhoud van dat bestand om uw claim in te schatten. Als u bijvoorbeeld een lijst met laboratoriumapparatuur en personeel uploadt naar SciTivity.com, verzamelen we de lijst met apparatuur en personeel om apparaatplanningsdiensten te leveren. Andere gegevens die we verzamelen om u communicatiediensten te leveren, omvatten:

 • de onderwerpregel en body-tekst van een e-mail;
 • tekst of andere inhoud van een instantbericht;
 • audio- en video-opname van een videobericht; en
 • audio-opname en transcriptie van een voicebericht dat u ontvangt.

Video-beelden. Als u onze bedrijfs-, fabricage of distributielocaties of andere faciliteiten betreedt, of deelneemt aan een Avantor evenement, kan uw afbeelding worden opgenomen door onze beveiligingscamera's.

Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken.

Avantor gebruikt de persoonlijke gegevens die we van u of over u verzamelen voor twee primaire doeleinden:

 1. om ons bedrijf te besturen en u te voorzien van producten en diensten die we aanbieden en u koopt; en
 2. om met u te communiceren, inclusief via onze pogingen om reclame te maken voor, u te leren over en u bewust te maken van ons bedrijf, onze producten en diensten.

Bij het uitvoeren van deze doeleinden gebruiken we de persoonlijke gegevens die we verzamelen om u te voorzien van een betere klantervaring en u toegang te geven tot onze producten en diensten. Als u bijvoorbeeld bent ingelogd op uw account en door bepaalde types laboratoriumapparatuur bladert of bepaalde soorten chemicaliën, kunnen we die informatie en andere informatie in relatie tot uw account gebruiken om aanbevelingen te doen of u te informeren als nieuwe producten waarin u misschien geïnteresseerd bent beschikbaar zijn. We kunnen ook informatie gebruiken over de producten die u hebt bekeken op onze website aan ons verkooppersoneel, zodat zij kunnen bepalen of u geïnteresseerd bent in het aankopen van die producten. Als ander voorbeeld: als u en andere klanten in hetzelfde geografische gebied een groot volume van een bepaald product of dienst bestellen, kunnen we ervoor zorgen dat we voldoende voorraad van dat product of adequate bronnen hebben om te voorzien in die dienst in dat geografische gebied.

U voorzien van en het verbeteren van onze producten en diensten. We gebruiken gegevens voor de levering en verbetering van de producten en diensten die we aanbieden en om werkzaamheden uit te voeren die essentieel zijn voor ons bedrijf. Dit omvat het bedenken, fabriceren en distribueren van de producten, de prestaties van de producten onderhouden en verbeteren, het ontwikkelen van nieuwe producten, onderzoek uitvoeren, klantondersteuning bieden, en het ontwikkelen en verbeteren van diensten. Voorbeelden van dergelijk gebruik omvatten het volgende:

 • Leveren van producten en diensten. We gebruiken gegevens om uw transacties met ons uit te voeren en onze producten en diensten aan u te leveren.
 • Klantondersteuning. We gebruiken gegevens om producten of diensten te repareren, vervangen of vergoeden, bieden vereiste informatie over regelgeving en andere klant ondersteunende diensten.
 • Product- en dienstverbetering. We gebruiken gegevens om de prestaties van onze producten en diensten te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. De gebruiken bijvoorbeeld garantieclaims om fabricagefouten op te sporen en werken samen met onze leveranciers om die claims op te lossen en verbeterde producten te ontwikkelen.
 • Bedrijfsvoering. We gebruiken gegevens om informatie te ontwikkelen, verzamelen en analyseren zodat we ons bedrijf kunnen voeren en geïnformeerde beslissingen over dat bedrijf nemen.

Communicatie. We gebruiken de gegevens die we van u verzamelen om te communiceren met u en onze communicatie met u te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met u opnemen via e-mail of andere manieren om u eraan te herinneren dat u bepaalde producten in uw winkelwagentje hebt geplaatst en die producten klaar staan om aan te schaffen, u te melden wanneer een product dat u regelmatig koopt is vernieuwd of verbeterd, of wanneer we speciale prijzen hebben voor producten waarin u interesse hebt getoond, de status van uw opdracht bijwerken, u uitnodigen mee te doen aan een onderzoek, of u een publicatie sturen die relevant is voor de gebieden van uw persoonlijke interesse.

Marketing. We gebruiken gegevens die we verzamelen via onze zakelijke interactie met u en via onze websites om producten en diensten te vermarkten. Bijvoorbeeld:

 • We kunnen uw gegevens gebruiken om aanvullende informatie over producten en diensten te kiezen en te geven, waarin u mogelijk bent geïnteresseerd.
 • We kunnen vergaarde en anonieme gegevens die we hebben verzameld delen met derden om ons te helpen product- en dienstenaankopen te analyseren, zodat we effectiever producten die u mogelijk wilt aanschaffen kunnen vermarkten.

De marketing- en promotionele onderdelen die u ziet, kunnen gekozen zijn op basis van gegevens die we over u hebben verzameld, zoals uw professionele interesses, uw transacties, of de inhoud die u bekijkt terwijl u bent ingelogd op onze websites. Als u bijvoorbeeld bent geïnteresseerd in chromatografie kunnen we chromatografieproducten en -diensten aan u vermarkten.

Waarom we persoonlijke gegevens delen

We delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of waar nodig om de transacties die u in gang zet met ons te voltooien, zodat we de producten en diensten die u vroeg of autoriseerde kunnen leveren. We delen bijvoorbeeld uw naam, afleveradres en andere relevante contactinformatie met derden, zoals onze leveranciers, als u producten bij ons bestelt die direct van de leverancierslocatie naar u worden vervoerd. We delen ook uw naam, afleveradres en andere relevante informatie met onze onderaannemers die diensten aan u leveren die u via ons hebt besteld. Als u ons voorziet van betalingsgegevens om een aankoop te doen, delen we betalingsgegevens ook met banken en derde betalingsverwerkers zodat we betaling kunnen ontvangen en om u en ons te beschermen tegen fraude en kredietrisico.

Daarnaast delen we persoonlijke gegevens onder door Avantor aangestuurde aangesloten en dochterondernemingen, zodat we producten en diensten aan u of uw organisatie wereldwijd kunnen leveren. We delen ook persoonlijke gegevens met onze verkopers of andere derden die namens ons werken, op manieren die consistent zijn met de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring. We hebben bijvoorbeeld contracten gesloten met bedrijven om gegevens op te slaan en te beveiligen in hun faciliteiten, of om software te leveren die ons helpt de gegevens gegenereerd door ons bedrijf te draaien en te beheren. De gegevens die die bedrijven opslaan en beveiligen en ons helpen beheren bevatten uw persoonlijke gegevens. Deze bedrijven moeten akkoord gaan met de privacybescherming en beveiligingsvereisten naleven zoals wettelijk verplicht en door de contracten die we met deze bedrijven hebben getekend, en ze kunnen de persoonlijke gegevens die ze van ons ontvangen niet gebruiken voor enig ander doel dan de gespecificeerde doeleinden met betrekking tot ons bedrijf. We kunnen persoonlijke gegevens ook openbaar maken als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.

Tot slot zullen we persoonlijke gegevens benaderen, overdragen, openbaar maken en bewaren als we in goed vertrouwen geloven dat het noodzakelijk is dit te doen, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of te beantwoorden aan een geldige juridische procedure, inclusief door de wetgever of andere overheidsinstanties; helpen te voorkomen dat iemand het leven laat of ernstig gewond raakt; en andere redenen toegestaan door wetgeving gegevensbescherming.

Veel verwerkende activiteiten die we uitvoeren omtrent uw persoonlijke gegevens gebeuren met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. We verzoeken u dan een e-mail te sturen naar het e-mailadres in deze Privacyverklaring om uw toestemming in te trekken. De gegevens die verwerkt zijn voordat we uw verzoek ontvangen, mogen nog steeds wettelijk worden verwerkt, en alle gegevens verwerkt als onderdeel van prestaties of een contract waarin u partij bent of die verwerkt zijn voor de doeleinden of legitieme belangen, worden nog steeds verwerkt.
 

Toegang tot en beheer van uw persoonlijke gegevens

U hebt altijd het recht informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die we opslaan en verwerken, de oorsprong ervan, de ontvangers ervan, en het doel van de verzameling ervan. Deze informatie wordt u gratis geleverd. U hebt ook het recht te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met behulp van de e-mailadressen vermeld in deze Privacyverklaring of door onze Medewerker Gegevensbescherming te schrijven op onderstaande adressen. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming in uw land.

U kunt ook keuzes maken over de verzameling en het gebruik van uw gegevens door Avantor. Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt opzoeken of controleren hangt af van welke websites u gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • Online account. Als u bepaalde profielinformatie op uw Avantor- of VWR-account wilt opzoeken, bewerken of verwijderen, uw wachtwoord wilt wijzigen of veiligheidsinformatie wilt toevoegen, kunt u dit doen door onze websites te bezoeken.
 • Anoniem bladeren. Om privacybeveiliging mogelijk te maken, hebt u de optie onze websites door te bladeren of onze apps te gebruiken zonder bepaalde persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken, zoals uw voor- of achternaam, e-mailadres of telefoonnummer, hoewel speciale functionaliteiten zoals productbeschikbaarheid, contractprijzen en bestellen vereisen dat u zich registreert of inlogt op uw account.

Als u bepaalde persoonlijke gegevens verzameld door Avantor via onze websites niet kunt benaderen, kunt u altijd contact opnemen met Avantor, VWR of NuSil of enig ander bij ons aangesloten bedrijf met behulp van het e-mailadres hieronder. Wij ondernemen actie op uw verzoek of melden u dat we extra tijd nodig hebben om actie te ondernemen op uw verzoek, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek.

DPO@avantorsciences.com

Uw communicatievoorkeuren

U kunt kiezen of uw reclame-uitingen van Avantor per e-mail, fysieke post of telefoon wenst te ontvangen. Als u reclame e-mails van ons ontvangt en hiervan af wilt, kunt u dit opzeggen door de aanwijzingen in dat bericht te volgen. U kunt ook keuzes maken omtrent de ontvangst van reclame-email, telefoontjes en reguliere post door in te loggen op uw account en uw communicatie- en mailing-voorkeuren te bekijken waar u contactinformatie kunt bijwerken, contactvoorkeuren kunt beheren, abonnementen kunt opzeggen, en kiezen of wij uw contactinformatie kunnen delen met derden voor reclame- en marketingdoeleinden. Als u geen account hebt via een van onze websites kunt u uw contactvoorkeuren beheren door te spreken met iemand van onze Customer Service. Deze keuzes zijn niet van toepassing op verplichte communicatie die onderdeel is van bepaalde Avantor zaken, zoals orderbevestiging, transportberichten, verzoeken om ordergoedkeuring, of op andere informerende communicatie die zijn eigen manier van afmelden kent.

Uw recht om klachten in te dienen bij de regelgevende autoriteiten van de Europese Unie

Burgers van de Lidstaten van de Europese Unie hebben het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de EU Lidstaat waar ze wonen, waar ze werken, of waar ze denken dat de vermeende inbreuk op hun gegevensprivacyrechten heeft plaatsgevonden. Burgers van de Lidstaten van de Europese Unie hebben ook het recht een klacht in te dienen en een effectieve juridische oplossing te krijgen, als ze menen dat hun gegevensprivacyrechten zijn geschonden omdat wij niet hebben voldaan aan gegevensprivacywetgeving bij het verwerken van hun persoonlijke gegevens. Burgers van de Europese Unie kunnen een claim aanspannen voor een juridische oplossing bij het Hof van de EU-Lidstaat waar wij gevestigd zijn of waar een burger woont.

Het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit of het zoeken van een juridische oplossing weerhoudt een burger van de Europese Unie er niet van enige andere oplossing te zoeken voor een inbreuk op zijn of haar gegevensprivacyrechten.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Een cookie is een stukje code geassocieerd met uw toestel als u een website of applicatie bezoekt. Een cookie bestaat vaak uit een reeks getallen en letters, die uw computer uniek definieert maar kan ook andere informatie bevatten. Avantor gebruikt cookies, plug-ins, links naar websites en apps van derden, en vergelijkbare technologieën om u websites en online diensten te bieden en persoonlijke gegevens te verzamelen. Derden verzamelen ook persoonlijke gegevens namens ons met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën, zodat die derden diensten en informatie aan ons kunnen leveren.

Ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor diverse doeleinden afhankelijk van het product of de diensten, inclusief:

 • Opslaan van uw voorkeuren en instellingen. Instellingen die onze websites in staat stellen correct te functioneren, of die uw voorkeuren in de tijd bijhouden, kunnen worden opgeslagen op uw computer of ander toestel. We bewaren bijvoorbeeld voorkeuren zoals taal en browser-instellingen, zodat die niet telkens opnieuw hoeven te worden ingesteld als u naar onze website terugkeert. Als u afziet van op interesse gebaseerde marketing, slaan we uw voorkeur om hiervan af te zien op in een cookie op uw apparaat.
 • Aanmelden en authenticatie. Als u zich aanmeldt bij een website met behulp van uw account, slaan we unieke identificators op uw toestel op zodat u van pagina naar pagina kunt bladeren zonder telkens opnieuw op iedere pagina in te loggen. U kunt ook in staat zijn uw inloginformatie op te slaan, zodat u zich niet telkens opnieuw hoeft aan te melden als u naar de website terugkeert.
 • Veiligheid. We gebruiken cookies om de veiligheid van onze websites en diensten te verbeteren.
 • Opslaan van informatie die u geeft. Als u informatie geeft of producten toevoegt aan een winkelwagentje, slaan wij de gegevens op in een cookie om de producten en informatie die u geeft te onthouden.
 • Feedback. Avantor gebruikt cookies om u in staat te stellen feedback over onze websites te geven.
 • Analytische gegevens. Om onze producten en diensten te leveren gebruiken we cookies en andere identificators om gebruiks- en prestatiegegevens te vergaren. We gebruiken cookies bijvoorbeeld om het aantal unieke bezoekers aan een webpagina te tellen en andere statistische gegevens te ontwikkelen over de werking van onze producten. Dit omvat cookies van Avantor en van derden die analytische gegevens leveren.
 • Prestaties. We gebruiken cookies om de belasting te verdelen om ervoor te zorgen dat websites functioneel blijven.

Afgezien van de cookies die Avantor instelt als u onze websites bezoekt, kunnen derden ook cookies instellen als u onze websites bezoekt. In sommige gevallen is dat omdat we een derde hebben ingehuurd om diensten namens ons te leveren, zoals analytische gegevens over de site.

Hoe beheert u cookies

Op de Avantor website meldt een banner over cookies webgebruikers dat de website van Avantor cookies kan gebruiken, met de mogelijkheid voor de webgebruiker om meer informatie te krijgen indien nodig door op een link te klikken. In bepaalde landen kunnen webgebruikers hun cookievoorkeur selecteren op de pagina met cookievoorkeuren. Als ze de website blijven gebruiken zonder selectie, blijven alleen cookies die essentieel zijn voor de werking van de website aanwezig. Webgebruikers hebben de mogelijkheid om alle cookies te accepteren of alleen essentiële cookies te accepteren. Webgebruikers kunnen hun voorkeuren op elk moment bijwerken. Onze webbrowser biedt bedieningselementen zodat u cookies kunt blokkeren, verwijderen of selecteren. Bepaalde functionaliteiten van onze websites en de mogelijkheid voor u om door producten te bladeren of ze te kopen hangen af van cookies. Wees u er a.u.b. bewust van dat als u ervoor kiest cookies te weigeren, u mogelijk niet in staat bent om u aan te melden of bepaalde functionaliteiten te gebruiken en voorkeuren die afhankelijk zijn van cookies verloren kunnen gaan. Als u ervoor kiest cookies, instellingen en voorkeuren bestuurd door de cookies te verwijderen, worden ze verwijderd en moeten ze mogelijk opnieuw worden aangemaakt.

Ons gebruik van analytische diensten

Onze websites bevatten vaak technologieën van derden die analytische gegevens leveren, die ons helpen bij de samenstelling van geaggregeerde statistische gegevens over de effectiviteit van onze websites, marketinginspanningen of andere besturing. Deze technologieën stellen de analytische gegevensleveranciers in staat om hun eigen cookies of andere identificators in te stellen of te lezen op uw apparaat, via de welke ze informatie kunnen verzamelen over uw onlineactiviteiten verspreid over apps, websites of andere producten. De analytische gegevens van uw activiteit terwijl u op onze website bent, is normaliter anoniem, maar derden kunnen de mogelijkheid hebben deze informatie te combineren met andere informatie verzameld over u van andere websites of van andere derden om u te identificeren en een profiel te ontwikkelen over uw activiteiten op het internet.

Diensten van derden

Sommige van onze websites en apps bevatten plug-ins of andere functionaliteiten die u verbinden met websites of andere platforms die het eigendom zijn van of gebruikt worden door derden. We hebben die derden op een rij gezet, wat informatie over de diensten die die derden leveren aan ons vermeld, en hoe die derden toegang kunnen hebben tot of uw persoonlijke gegevens verzamelen, en u voorzien van informatie over hoe u contact met die derden kunt opnemen zoals hieronder vermeld. Verbinding maken met een dergelijke derde website kan ertoe leiden dat die derden uw persoonlijke gegevens verzamelen, en u valt onder het privacy beleid van die derde als u op die platforms bent.

De diensten geleverd door Twitter, Inc. zijn geïntegreerd in sommige van de Avantor websites en mobiele apps. Als u diensten gebruikt geleverd door Twitter, Inc. evenals de "retweet” functie, worden de websites die u bezoekt verbonden met uw account bij Twitter, Inc. en bekend gemaakt aan de gebruikers van de diensten ervan. Persoonlijke gegevens worden ook overgedragen aan Twitter, Inc. Avantor heeft geen kennis over de inhoud van de overgedragen gegevens of hoe deze worden gebruikt door Twitter, Inc. Bezoek a.u.b. het Twitter, Inc. privacy beleid beschikbaar via hun website of via hun fysieke adres: 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS voor meer informatie over hoe Twitter, Inc. uw persoonlijke gegevens verwerkt en hoe u uw accountinstellingen kunt aanpassen.

De diensten geleverd door LinkedIn Corporation zijn geïntegreerd in sommige van de Avantor websites en mobiele apps. Uw browser maakt een directe verbinding met het netwerk van de LinkedIn Corporation als door een van onze websitepagina's de functionaliteiten gemaakt door de LinkedIn Corporation wordt benaderd. LinkedIn Corporation wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht vanaf uw IP-adres. Als u onze website of ons bedrijf “aanbeveelt” terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn Corporation account is het mogelijk dat de LinkedIn Corporation uw bezoek aan onze website associeert met uw LinkedIn Corporation account. Avantor heeft geen kennis over de inhoud van de gegevens verstuurd of hoe deze worden gebruikt door de LinkedIn Corporation. Bezoek a.u.b. het privacy beleid van de LinkedIn Corporation beschikbaar via hun website of via hun fysieke adres: 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS voor meer informatie over hoe de LinkedIn Corporation uw persoonlijke gegevens verwerkt en hoe u uw accountinstellingen kunt aanpassen.

Diensten geleverd door Facebook Inc zijn geïntegreerd in sommige van de Avantor websites en mobiele apps, en kunnen worden herkend aan het Facebooklogo of de "like” knop op onze websites. Uw browser brengt een directe verbinding tot stand met het Facebook Inc netwerk als u verbinding maakt met Facebook via een van onze websitepagina's die de plug-in bevatten gemaakt door Facebook Inc. Facebook Inc. wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht via uw IP-adres. Als u onze website “liket” terwijl u bent ingelogd op uw Facebookaccount is het mogelijk dat Facebook onze website en uw bezoek aan onze website associeert met uw Facebookaccount. Avantor heeft geen kennis over de inhoud van de overgedragen gegevens of hoe deze worden gebruikt door Facebook Inc. Bezoek a.u.b. het Facebook Inc. privacy beleid beschikbaar via hun website of via hun fysieke adres: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS voor meer informatie over hoe Facebook Inc. uw persoonlijke gegevens verwerkt en hoe u uw accountinstellingen kunt aanpassen.

Onze websites gebruiken diensten en functionaliteiten geleverd door leveranciers van Alphabet Inc. namelijk Google Inc. en YouTube LLC. Beschrijvingen van deze diensten en hun relatie met uw persoonlijke gegevens staan verder beschreven hieronder.

Sommige van onze websites hebben de Google+ knop. Als u de Google+ knop op onze websites bedient, slaat Google Inc. informatie over onze website en de pagina die u bezocht op als u de Google+ knop bedient. Deze informatie kan worden getoond met uw Googleprofielinformatie inclusief een foto op verschillende Google platforms.

Wij gebruiken website-analytische gegevensdiensten geleverd door Google Inc. op veel van onze websites. De analytische gegevensdiensten gebruiken cookies om informatie te verzamelen en te versturen naar Google Inc. waar deze wordt opgeslagen op hun servers. De analytische gegevensdiensten geleverd door Google Inc. verzamelen veel van de informatie eerder uitgelegd in deze Privacyverklaring inclusief uw IP-adres, internet dienstenleverancier, browsertype, besturingssysteem en taal, verwijzende en exit pagina’s en URL’s, datum en tijd, hoeveelheid tijd doorgebracht op bepaalde pagina's, welke secties van onze websites u bezoekt, het aantal links waarop u klikt terwijl u op onze websites bent, en de zoekcriteria die u gebruikt.

Google Analytics Remarketing maakt het mogelijk dat advertenties worden getoond op basis van uw persoonlijke interesses geïdentificeerd op basis van uw eerdere gebruik en websitegebruikersgedrag op uw apparaten. Google Inc. associeert uw web- en applicatie-bladergeschiedenis met uw Google Inc. account voor de doeleinden van adverteren over uw apparaten. Google Inc. verzamelt en keurt identificerende informatie van gebruikers goed die tijdelijk zijn aangesloten op onze Google Analytics gegevens, om publiek te definiëren en te creëren voor adverteren over apparaten heen.

Wij gebruiken ook Google Adwords, een onlineadvertentieprogramma geleverd door Google Inc. In samenhang met Google Adwords gebruiken we conversietracking wat een cookie instelt als u op een advertentie klikt die door Google wordt geleverd. Als u bepaalde websites bezoekt terwijl dat cookie nog steeds effectief is, kunnen Google en de website bepalen dat u hebt geklikt op de advertentie en doorgaan naar de website. Wij ontvangen informatie van Google Inc. over het aantal gebruikers dat heeft geklikt op onze advertenties en werd doorgeleid naar een conversietracking pagina. Wij krijgen geen informatie die kan worden gebruikt om persoonlijk gebruikers te identificeren via dit proces.

Sommige van onze websites gebruiken Google AdSense, een dienst die cookies en webmarkeringen (een kleine, vaak transparante grafiek) gebruikt om gebruikersverkeer naar websites te evalueren. De informatie gegenereerd door de cookies en webmarkeringen, die uw IP-adres bevat, gerelateerd aan het gebruik van onze websites wordt verstuurd naar Google en vervolgens geleverd aan ons zodat wij de effectiviteit van onze advertentie kunnen bepalen.

Sommige van onze websites gebruiken plug-ins ontwikkeld door YouTube LLC. Als u een van onze websites bezoekt die is voorzien van een YouTube plug-in, wordt een verbinding met de YouTube servers gemaakt en wordt de YouTube server geïnformeerd over welke van onze websitepagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube account, maakt YouTube het u mogelijk uw bladeractiviteit direct met uw accountprofiel te associëren.

We tonen ook video's gehost door Vimeo Inc. op sommige van onze websites. Vimeo opereert gelijksoortig aan andere videodiensten van derden vermeld in deze Privacyverklaring. De privacyverklaring voor Vimeo Inc. kunt u terugvinden op hun website of door contact op te nemen met Vimeo Inc. via 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Een aantal van onze sites gebruikt Google Maps, een kaartdienst ontwikkeld door Google Inc. via een applicatieprogramma-interface. Google Maps bewaart uw IP-adres en verstuurt het naar een Googleserver, om locatiegegevens te bepalen om geografische informatie te leveren. Wij gebruiken Google Maps op onze websites om onze websites aantrekkelijker te maken en de locatie van onze faciliteiten te tonen.

Google reCaptcha wordt gebruikt op sommige van onze websites om te bepalen of de gebruiker van een website een individu of een geautomatiseerd computerprogramma is. Diverse informatie, inclusief uw IP-adres, hoe lang u op de website bent, en cursorbewegingen wordt verzameld, doorgestuurd naar Google Inc., en gebruikt om te bepalen of u een mens of een computerprogramma bent. Het feit dat u in staat bent bepaalde functies op de website te bedienen, wordt begrensd door de afwegingen gemaakt door reCaptcha.

U kunt voorkomen dat bepaalde cookies ontwikkeld door Google worden opgeslagen op uw apparaat door de juiste instellingen in uw browser te kiezen. U kunt ook voorkomen dat gegevens gegenereerd door cookies over uw gebruik van de website worden doorgestuurd naar en verwerkt door Google Inc., door browserplug-ins beschikbaar van Google te downloaden en te installeren of door u af te melden voor gegevensverzamelingsactiviteiten door Google Analytics uit te schakelen. U afmelden bij Google Analytics plaatst een cookie op uw apparaat dat uw afmeldvoorkeur aangeeft. Het privacy beleid van Google Inc. kunt u vinden via de volgende link https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. of door contact op te nemen met Google Inc. via 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Sommige van onze websites gebruiken een dienst van derden geleverd door Marketo Inc. om de verspreiding van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Informatie zoals uw e-mailadres dat u ons geeft als u intekent op onze nieuwsbrieven wordt doorgestuurd naar Marketo Inc. en opgeslagen op hun servers. Het privacy beleid en cookiebeleid van Marketo zijn beschikbaar op de Marketo Inc. website of door te schrijven aan Marketo Inc. via 901 Mariners Island Boulevard, San Mateo, California 94404 VS.

Deze website maakt gebruik van Clarity. De provider is de Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (hierna genoemd "Clarity").

Clarity is een hulpmiddel om patronen van de gebruikers op deze website te analyseren. Clarity registreert vooral cursorbewegingen en stelt grafieken samen die laten zien in welk gedeelte van de website gebruikers met grote regelmaat scrollen (heatmaps). Clarity kan ook sessies registreren zodat wij het gebruik van de site in de vorm van video's kunnen bekijken. Bovendien ontvangen wij informatie over het algemene gedrag van gebruikers op onze website.

Clarity maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken om gebruikers te herkennen met het doel om gebruikerspatronen te analyseren (bijv. cookies of device fingerprint). Uw persoonlijke gegevens zullen worden gearchiveerd op Microsoft-servers (Microsoft Azure Cloud Service) in de Verenigde Staten. Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van bovengenoemde diensten plaats op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken.

Indien uw toestemming niet verkregen is, zal het gebruik van de dienst plaatsvinden op basis van Art. 6(1)(f) AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de effectieve analyse van gebruikerspatronen.

Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van Clarity op: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq. Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake gegevensverwerking (AVG) gesloten. Dit is een overeenkomst die wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming wat waarborgt dat zij persoonsgegevens van de bezoekers van onze website alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Opmerking voor eindgebruikers

Veel Avantor producten en diensten worden gekocht en zijn bedoeld voor gebruik door bedrijven en andere organisaties, en worden aangeschaft door uw medewerker, school, agentschap of andere organisatie. Uw gebruik van de websites van Avantor kan onderworpen zijn aan het beleid van uw organisatie, en kan ook onderworpen zijn aan het business-to-business platform van uw organisatie (of een derde gekozen door uw organisatie). Als uw organisatie uw toegang tot de Avantor websites controleert, ofwel direct ofwel via een derde platform, stuur dan uw privacy vragen op aan de beheerder van uw organisatie. De privacy- en veiligheidspraktijken van uw organisatie kunnen verschillen van die die zijn opgesteld in deze Privacyverklaring.

Als u een e-mailadres gebruikt geleverd door een organisatie zoals een werkgever of school om Avantor websites te benaderen, kan de eigenaar van het domein (bv. uw werkgever) geassocieerd met uw e-mailadres uw Avantor account controleren en beheren en uw gegevens benaderen en verwerken.

Veiligheid van persoonlijke gegevens

Avantor is toegewijd de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken een veelheid aan veiligheidstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen tegen niet geautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We slaan de persoonlijke gegevens die u levert bijvoorbeeld op op computersystemen die beperkte toegang hebben en in gecontroleerde faciliteiten staan. Als we zeer confidentiële gegevens versturen (zoals een creditcardnummer) via het internet, beschermen we dit door het gebruik van maatregelen vereist door de Payment Card Industry Data Security Standard. Onze websites gebruiken SSL- of TLS-versleuteling voor de bescherming van de overdracht van confidentiële informatie en persoonlijke gegevens. U kunt een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen als deze wijzigt van "http://" in "https://” en het "slotje”-pictogram (of een vergelijkbare indicator, afhankelijk van de browser die u kiest om te gebruiken) wordt getoond in de adresbalk van uw browser. Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kan de informatie die u verstuurt via onze websites niet door derden worden gelezen.

Als de gegevens die we ontvangen van derden eenmaal zijn verkregen in onze systemen, worden die op dezelfde manier behandeld als we gegevens behandelen die we direct van u ontvangen en ook volgens alle restricties of speciale omstandigheden vereist door die derden.

Waar we persoonlijke gegevens verwerken

Persoonlijke gegevens verzameld door Avantor kunnen worden verwerkt in uw land, in de Verenigde Staten, en in ieder ander land waar Avantor of bij haar aangesloten bedrijven, dochterondernemingen of dienstverleners actief zijn. Avantor of bij haar aangesloten bedrijven, dochterondernemingen, of dienstverleners onderhouden grote gegevenscentra in de Verenigde Staten, India, Mexico, Canada, Zwitserland en de landen van de Europese Economische Ruimte en de Europese Unie. Gewoonlijk is de eerste opslaglocatie in uw regio of in de Verenigde Staten, vaak met een backup naar een gegevenscentrum in dezelfde of een andere regio. De opslaglocatie(s) wordt/worden gekozen om efficiënt te werken, prestaties te verbeteren en overschot te creëren, om de gegevens te beschermen als er sprake is van stroomuitval of een ander probleem.

Wanneer u een verzoek indient via DPO@avantorsciences.com, zullen we u een bevestiging sturen en zullen we u inlichten over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze binnen een redelijke termijn naar u communiceren. U hebt het recht op toegang, corrigeren, bijwerken of verwijderen van uw persoonsgegevens, indien deze onjuist zijn of zijn verwerkt in strijd met dit privacybeleid. Wij zijn in dit verband gerechtigd tot het vorderen van een evenredige vergoeding voor onze onkosten. Wij doen er alles aan om uw aanvragen en verzoeken binnen een redelijke tijd te beantwoorden. Als een van onze klanten ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen we samen met de klant uw toegangsaanvraag beantwoorden.

Wij stellen u in de gelegenheid om uw toestemming in te trekken, voordat wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen dan onze tussenpersonen, of voordat we deze gebruiken voor een doel dat wezenlijk verschilt van het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld of waarmee u hebt ingestemd. U kunt een beperking m.b.t. openbaarmaking van dergelijke persoonsgegevens aanvragen via DPO@avantorsciences.com

Wij zullen uw gevoelige persoonsgegevens niet delen met andere partijen dan onze tussenpersonen, voordat u toestemming hebt verleend en zullen pas na uw toestemming uw gevoelige gegevens gebruiken voor een doel dat verschilt van het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld of waarmee u hebt ingestemd.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we mogelijk door de wet gedwongen worden om persoonsgegevens bekend te maken als gevolg van wettelijke verzoeken door bevoegde autoriteiten, met inbegrip van naleving van de nationale veiligheid of wettelijke bepalingen. Wij kunnen daarnaast persoonsgegevens openbaar maken aan derden, indien daartoe rechtens of reglementair wordt gedwongen met inbegrip van maar niet beperkt tot rechterlijke bevelen en dagvaardingen.

Avantor zet zich in om klachten op te lossen m.b.t. uw privacy en het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens alsmede het doorsturen ervan naar de Verenigde Staten krachtens het toepasselijk recht. Personen binnen de Europese Unie en Zwitserland met vragen of klachten moeten eerst via e-mail contact opnemen met Avantor: DPO@avantorsciences.com.

Ons bewaren van persoonlijke gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de producten en diensten te leveren en te voldoen aan de transacties waarom u hebt gevraagd, of voor essentiële doeleinden zoals voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, oplossen van geschillen, en opleggen van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen verschillen voor verschillende gegevenstypes in de context van verschillende producten en diensten, zullen werkelijke bewaarperiodes significant verschillen. De gebruikte criteria gebruikt om de bewaarperiodes te bepalen zijn onder meer:

 • We evalueren de behoefte om onze producten te onderhouden, in het bijzonder producten gebruikt in reguliere industrietakken en diensten, en onderhouden daartoe geëigende zakelijke en financiële bestanden. Dit is de algemene regel die de basis voor de meeste gegevensbewaarperiodes vormt.
 • Wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichtingen om gegevens te bewaren, inclusief verplichte gegevensbewaarwetgeving, overheidsopdrachten om gegevens relevant voor een onderzoek te bewaren, of gegevens die moeten worden bewaard voor de doeleinden van rechtszaken.

In veel gevallen onderhouden we gegevens totdat u deze actief verwijdert, of totdat verwijdering is toegestaan door onze bestandsbewaar-beleidsregels.

Verzamelen van persoonlijke gegevens over of van kinderen

Avantor websites verzamelen niet bewust persoonlijke informatie met betrekking tot de leeftijd van een klant, en wij verzamelen niet bewust enige persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van dertien via onze websites. Als u onder de dertien jaar bent, geef ons dan a.u.b. geen persoonlijke informatie. We moedigen ouders en wettelijke verzorgers aan om het internetgebruik van hun kinderen te bewaken. Als u reden hebt om te geloven dat een kind onder de dertien jaar persoonlijke informatie aan ons heeft geleverd, neem dan a.u.b. contact met ons op via een van onze privacy-emailadressen in deze Privacyverklaring.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij zullen deze Privacyverklaring indien nodig bijwerken om uiting te geven aan uw feedback alsmede wijzigingen in onze producten diensten en de wet. Als we wijzigingen op deze verklaring posten, zullen we de "laatste update” datum aan de bovenkant van deze Privacyverklaring aanpassen. Als er materiële wijzigingen in deze Privacyverklaring zijn of in hoe Avantor uw persoonlijke gegevens gebruikt, zullen we u op de hoogte brengen ofwel door een prominente melding van dergelijke wijzigingen voordat ze in werking treden, ofwel door u direct een melding te sturen. We moedigen u aan om regelmatig deze Privacyverklaring te herzien om te weten te komen hoe Avantor uw informatie gebruikt en deze beschermt.

Hoe neemt u contact met ons op

Als u een zorg, klacht of vraag over privacy hebt aan de medewerker privacygegevens van Avantor, neem dan a.u.b. contact met ons op via e-mail: DPO@avantorsciences.com. Wij antwoorden op vragen en zorgen, of melden u dat we extra tijd nodig hebben om actie te ondernemen op uw verzoek, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek.

Tenzij anders vermeld, is Avantor de gegevensbeheerder voor persoonlijke gegevens die wij verzamelen via de marketing en levering van producten en diensten die vallen onder deze Privacyverklaring. Ons postadres is Avantor Data Privacy, p/a VWR International, LLC; One Radnor Corporate Center, Suite 200; 100 Matsonford Road; Radnor, Pennsylvania, VS. Telefoon: (+1) 610-386-1700.

VWR International Management Services GmbH & Co. KG, Hilpertstrasse 20 A, D - 64295 Darmstadt, Duitsland is het postadres van onze vertegenwoordiger gegevensbescherming voor de Europese Economische Ruimte, de Europese Unie, en Zwitserland.