Algemene eenheidomzetters

Omzetting van eenheden is de procedure van het converteren van een hoeveelheid uitgedrukt in één eenheid in de andere. Dit wordt gedaan met conversiefactoren—vermenigvulders die de relatie tussen de originele eenheid en de gewenste eenheid uitdrukken. U kunt bijvoorbeeld een conversiefactor gebruiken om een volumemeting in gallons om te zetten in liters, en vice versa.

Deze pagina bevat calculatoren die u kunt gebruiken om conversies van een eenheid uit te voeren voor een veelheid aan metingstypes, inclusief algemene conversies zoals die voor lengte, volume, temperatuur en druk evenals conversies voor technische, vloeistof- en lichttoepassingen.

Conversie van afstand en lengte

Converteer eenheden van Lengte of Afstand in een oogopslag. Kies uit 92 verschillende eenheden inclusief meter, kilometer, decimeter, centimeter, millimeter, micron, leuga, mijl, vadem, yard, voet, inch...

Conversie van gewicht en massa

Converteer eenheden van Gewicht of Massa in een oogopslag. Kies uit 70 verschillende eenheden inclusief kilogram, gram, kilopond, slug, pound, ounce, centenaar, stone, tonne, pennyweight, karaat, graan, talent, mina, Planck-massa ...

Conversie van capaciteit en volume

Converteer eenheden van Capaciteit en Volume in een oogopslag. Kies uit 76 verschillende eenheden inclusief kubieke meter, kubieke kilometer, kubieke decimeter, kubieke centimeter, kubieke millimeter, liter, exaliter, petaliter, teraliter ....

Conversie van volume - droog

Converteer eenheden van Volume - Droog in een oogopslag. Kies uit 15 verschillende eenheden inclusief liter, barrel droog, pint droog, quart droog, peck, bushel, cor, homer, ephah, seah, omer, cab, log ...

Conversie van oppervlakte

Converteer eenheden van Oppervlakte in een oogopslag. Kies uit 39 verschillende eenheden inclusief vierkante meter, vierkante kilometer, vierkante hectometer, vierkante decameter, vierkante decimeter, vierkante centimeter, vierkante millimeter ...

Conversie van temperatuur

Converteer eenheden van Temperatuur in een oogopslag. Kies uit 6 verschillende eenheden inclusief Kelvin, graden Celsius, graden Fahrenheit, graden Rankine, graden Reaumur, tripelpunt van water.

Conversie van druk

Converteer eenheden van Druk in een oogopslag. Kies uit 52 verschillende eenheden inclusief Pascal, bar, pound-force/square inch, torr, atmosfeer technisch, standaard atmosfeer, gigapascal, megapascal, hectopascal ...

Conversie van energie en arbeid

Converteer eenheden van Energie en Arbeid in een oogopslag. Kies uit 54 verschillende eenheden inclusief joule, gigajoule, megajoule, kilojoule, millijoule, microjoule, nanojoule, attojoule, megaelektron-volt, kiloelektron-volt ...

Conversie van vermogen

Converteer eenheden van Vermogen in een oogopslag. Kies uit 76 verschillende eenheden inclusief watt, exawatt, petawatt, terawatt, gigawatt, megawatt, kilowatt, hectowatt, decawatt, deciwatt, centiwatt, milliwatt, microwatt ...

Conversie van kracht

Converteer eenheden van Kracht in een oogopslag. Kies uit 33 verschillende eenheden inclusief newton, exanewton, petanewton, teranewton, giganewton, meganewton, kilonewton, hectonewton, decanewton, decinewton, centinewton ...

Conversie van tijd

Converteer eenheden van Tijd in een oogopslag. Kies uit 33 verschillende eenheden inclusief seconde, milliseconde, microseconde, nanoseconde, picoseconde, femtoseconde, attoseconde, shake, minuut, uur, dag, week, maand, jaar ...

Conversie van snelheid

Converteer eenheden van Snelheid in een oogopslag. Kies uit 32 verschillende eenheden inclusief meter/seconde, meter/uur, meter/minuut, kilometer/uur, kilometer/minuut, kilometer/seconde, centimeter/uur, centimeter/minuut ...

Conversie van gegevensopslag

Converteer eenheden van Lengte of Afstand in een oogopslag. Kies uit 41 verschillende eenheden inclusief bit, nibble, byte, karakter, woord, MAPM-woord, viervoudig woord, block, kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabit, gigabyte ...

Technische omzetters

De volgende conversiefactoren houden zich bezig met technische metingen van versnelling, dichtheid en torsie. Het converteren van deze metingen tussen verschillende eenheden kan handig zijn bij machine-ontwerp of bij de omschrijving van apparatuur zoals geroerde fermentoren.

Conversie van versnelling

Converteer eenheden van Versnelling in een oogopslag. Kies uit 19 verschillende eenheden inclusief decimeter/vierkante seconde, meter/vierkante, kilometer/vierkante seconde, hectometer/vierkante seconde, decameter/vierkante seconde ...

Conversie van dichtheid

Converteer eenheden van Dichtheid in een oogopslag. Kies uit 42 verschillende eenheden inclusief kilogram/kubieke meter, kilogram/kubieke centimeter, gram/kubieke meter, gram/kubieke centimeter, gram/kubieke millimeter ...

Conversie van torsie

Converteer eenheden van Torsie in een oogopslag. Kies uit 17 verschillende eenheden inclusief Newton meter, Newton centimeter, Newton millimeter, kilonewton meter, dyne meter, dyne centimeter, dyne millimeter ...

Vloeistoffenomzetters

Deze calculatoren converteren tussen metingen die relevant zijn voor de omgang met vloeistof, zoals stroming, concentratie, viscositeit en doordringbaarheid. Of u nu een kwaliteitscontrole uitvoert of de juiste stromingsmeter of pomp bepaalt voor uw toepassing, het converteren van uw metingen in de geschikte eenheden maakt uw berekeningen gemakkelijker.

Conversie van stroming

Converteer eenheden van Stroming in een oogopslag. Kies uit 58 verschillende eenheden inclusief kubieke meter/seconde, kubieke meter/dag, kubieke meter/uur, kubieke meter/minuut, kubieke centimeter/dag, kubieke centimeter/uur ...

Conversie van stroming - massa

Converteer eenheden van Stroming-Massa in een oogopslag. Kies uit 31 verschillende eenheden inclusief kilogram/seconde, gram/seconde, gram/minuut, gram/uur, gram/dag, milligram/minuut, milligram/uur, milligram/dag, kilogram/minuut ...

Conversie van concentratie - molair

Converteer eenheden van Concentratie-Molair in een oogopslag. Kies uit 12 verschillende eenheden inclusief mol/kubieke meter, mol/liter, mol/kubieke centimeter, mol/kubieke millimeter, kilomol/kubieke meter, kilomol/liter ...

Conversie van concentratie - oplossing

Converteer eenheden van Concentratie-Oplossing in een oogopslag. Kies uit 11 verschillende eenheden inclusief kilogram/liter, gram/liter, milligram/liter, part/miljoen, grain/gallon, pound/gallon, pound/miljoen gallon, pound/kubieke voet ...

Conversie van viscositeit - dynamisch

Converteer eenheden van Viscositeit-Dynamisch in een oogopslag. Kies uit 29 verschillende eenheden inclusief pascal seconde, kilogram-force seconde/vierkante meter, newton seconde/vierkante meter, millinewton seconde/vierkante meter ...

Conversie van viscositeit - kinematisch

Convert units of Viscosity-Kinematic instantly. Choose from 24 different units including square meter/second, square meter/hour, square centimeter/second, square millimeter/second, square foot/second, square foot/hour ...

Conversie van doorlaatbaarheid

Converteer eenheden van Doorlaatbaarheid in een oogopslag. Kies uit 4 verschillende eenheden inclusief doorlaatbaarheid, doorlaatbaarheid inches ...

Lichtomzetters

Deze calculatoren voor metingen van helderheid, licht, frequentie en golflengte converteren tussen een veelheid aan eenheden en kunnen vooral nuttig zijn voor berekeningen met betrekking tot beeldvorming of fotometrie.

Conversie van helderheid

Converteer eenheden van Helderheid in een oogopslag. Kies uit 19 verschillende eenheden inclusief candela/vierkante meter, candela/vierkante centimeter, candela/vierkante voet, candela/vierkante inch, kilocandela/vierkante meter, stilb ...

Conversie van lichtsterkte

Converteer eenheden van Lichtsterkte in een oogopslag. Kies uit 12 verschillende eenheden inclusief lux, meter-candle, centimeter-candle, foot-candle, flame, phot, nox, candela steradiaal/vierkante meter, lumen/vierkante meter ...

Conversie van frequentie golflengte

Converteer eenheden van Frequentie Golflengte in een oogopslag. Kies uit 34 verschillende eenheden inclusief hertz, exahertz, petahertz, terahertz, gigahertz, megahertz, kilohertz, hectohertz, decahertz, decihertz, centihertz, millihertz ...

Diverse omzetters

Conversie van prefixen

Converteer eenheden van Prefixen in een oogopslag. Kies uit 21 verschillende eenheden inclusief none, yota, zeta, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zepto ...

Conversie van gegevensoverdracht

Converteer eenheden van Gegevensoverdracht in een oogopslag. Kies uit 107 verschillende eenheden inclusief bit/seconde, byte/seconde, kilobit/seconde, kilobyte/seconde, megabit/seconde, megabyte/seconde, gigabit/seconde, gigabyte/seconde ...