GC

Bij gaschromatografie is de monstervoorbereiding van cruciaal belang om het juiste resultaat te verkrijgen. Het kiezen van de juiste chemicaliën voor uw methode en toepassing zal u helpen om tot een succesvolle analyse te komen. VWR biedt een breed assortiment chemicaliën voor monstervoorbereiding van gaschromatografie, zoals oplosmiddelen voor headspace, analyse van sporen van pesticiden en organische stoffen, MOSH/MOAH-toepassingen, enz.

Productcategorieën

Oplosmiddelen voor speciale GC-toepassingen

High purity solvents designed for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection or for some special analysis, offering a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results

Oplosmiddelen voor pesticiden- & sporenanalyse

Voor gaschromatografie, en in het bijzonder voor pesticidenanalyse, kunnen we een groot assortiment oplosmiddelen met extreem lage gehalogeneerde en andere organische verbindingen aanbieden om monsterverontreiniging te voorkomen.

Oplosmiddelen voor MOSH/MOAH-toepassingen

Onze oplosmiddelen zijn specifiek ontworpen en getest voor de analyse van verzadigde koolwaterstoffen uit minerale olie (MOSH) en aromatische koolwaterstoffen uit minerale olie (MOAH).

Headspace oplosmiddelen

Onze GC-HS oplosmiddelenlijn omvat de meest gebruikte organische oplosmiddelen met een hoge UV-transmissie die geschikt zijn voor de analyse van restoplosmiddelen zoals beschreven in de ICH-, USP- en PH EUR-methoden

Secundaire referentiestandaarden voor GC

Breed assortiment secundaire GC-referentiestandaarden voor diverse chromatografische en analytische toepassingen.

Supelco-standaarden en CRM's

Merck Supelco® standaarden en referentiematerialen

FAQ

Typische oplosmiddelen zijn hexaan en iso-octaan. Er kunnen meer polaire oplosmiddelen zoals acetonitril en tolueen worden gebruikt, maar u moet waarschijnlijk meer tijd investeren in de ontwikkeling van de injectiemethode met deze oplosmiddelen. Ook de voorbehandeling van het monster is van invloed, bijvoorbeeld in welk oplosmiddel uw extract na de laatste stap van de bereidingsprocedure terechtkomt.

Bij de ontwikkeling van een GC-HS-methode worden parameters als monsteroplosmiddel, extractietemperatuur en -tijd, monstervolume en headspacevolume geoptimaliseerd. Omdat de samenstelling en de zuiverheid van een monster oplosmiddel belangrijke effecten hebben op het herstel en de kwaliteit van het chromatogram, hebben we oplosmiddelen ontwikkeld speciaal voor GC-HS toepassingen. Hun zuiverheid en behandelingsspecificaties voldoen aan de eisen van de Europese Farmacopee (Ph. Eur.). Deze nieuwe GC-HS oplosmiddelenlijn bevat veel gangbare organische oplosmiddelen zoals dimethylsulfoxide (DMSO), dimethylformamide (DMF), dimethylacetamide (DMAC) en n-Methylpyrrolidone-2.

Dioxinebepaling in voedsel wordt meestal gedaan door GC-MS met behulp van dichloormethaan, n-Hexaan of tolueen voor de monstervoorbereiding. Wij bieden deze oplosmiddelen aan in hoge zuiverheidsgraad, Merck UniSolv® of VWR Chemicals SUPRA TRACE. Door hun hoge specificaties zijn deze kwaliteiten perfect voor de analyse van dioxines door GC-MS.

Het hangt af van de pesticiden die u wilt analyseren, en ook van de matrix waaruit de pesticiden worden gewonnen. Ethylacetaat of acetonitril kunnen hiervoor goede oplosmiddelen zijn. Over het algemeen worden aangepaste QuEChERS-methoden bij voorkeur gebruikt met EA of ACN. Deze oplosmiddelen kunnen de meeste pesticiden, die in een matrix aanwezig zijn, extraheren, maar er zijn nog steeds enkele matrices die een andere aanpak nodig hebben. Wees voorzichtig met acetonitril in QuEChERS omdat dit oplosmiddel niet echt compatibel is met sommige verbindingen. In die gevallen kunt u beter een polair oplosmiddel met oplosmiddeluitwisseling in dichloormethaan of hexaan gebruiken. De keuze van het oplosmiddel hangt ook af van vele factoren zoals oplosbaarheid en polariteit. Vanwege de hoge temperaturen die in GC-MS worden gebruikt, speelt ook de damp die uit het oplosmiddel wordt gegenereerd na het injecteren van een monster een belangrijke rol.

Literatuur

Aanvullende hulpmiddelen

Gaschromatografie

Op zoek naar GC-kolommen of verbruiksartikelen? Neem hieronder een kijkje om ons volledige assortiment voor gaschromatografie te ontdekken: