Stikstofbepaling

De Kjeldahl-methode wordt gebruikt om het stikstofgehalte van een monster te bepalen. Bij deze analyse wordt het monster afgebroken met een sterk zuur en de vrije stikstof reageert om ammoniumsulfaat te vormen.

Katalysatoren (tabletten) worden toegevoegd om dit proces te versnellen. De volgende stap is destillatie, gevolgd door een titratie. Er zijn verschillende chemicaliën nodig in dit proces. Van zuren voor de afbraak, tot de volumetrische oplossingen en indicatoren voor de eindtitratie.

Productcategorieën

Reagentia voor de Kjeldahl-methode voor de bepaling van stikstof.

Een volledig assortiment van reagentia voor de Kjeldahl-methode, klaar voor gebruik om mogelijke ongelukken tijdens de bereiding te voorkomen

Kjeldahl-katalysatoren voor stikstofbepaling.

Een uitgebreid en breed assortiment van "kant-en-klare" tabletten om te voldoen aan de optimale eisen voor de ontbindingsfase van zwavelzuur.

FAQ

De Kjeldahl-methode wordt gebruikt voor de kwantitatieve bepaling van stikstof in organische stoffen plus de stikstof in de anorganische verbindingen ammoniak en ammonium (NH3/NH4+) in allerlei soorten voedsel- of milieumonsters zoals:

  • Vlees en aanverwante producten zoals worsten
  • Graan en meel
  • Cacao
  • Melk en aanverwante producten (kaas en melkpoeder)
  • Grond
  • Water (afval en drinken) of afvalwater....

Literatuur

Aanvullende hulpmiddelen