Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

Disclaimer & Privacybeleid

Voorwaarden voor gebruik van deze Website

Privacybeleid

Deze website is zo ontworpen dat er geen persoonlijke identificeerbare informatie on line wordt getoond of toegankelijk is voor het publiek. U kunt rondkijken op deze website en onze on-line catalogi bekijken zonder te melden wie u bent of informatie over uzelf te verstrekken. Maar om toegang te krijgen tot speciale onderdelen, vragen wij u zich aan te melden op onze website.Gebruik van Gegevens

1. INFORMATIE VERKREGEN TIJDENS HET BESTEL- EN VERWERKINGSPROCES
Wanneer u zich aanmeldt op deze website, verzamelen wij basisinformatie. Wij verkopen of verstrekken deze informatie niet aan derden. Deze informatie dient uitsluitend ertoe uw bestelling correct te kunnen verwerken. Wanneer u zich aanmeldt en ons uw e-mailadres verstrekt, kunnen wij u van tijd tot tijd een e-mail sturen met aanbevelingen of berichten over nieuwe producten, prijzen en diensten. Deze e-mail kan betaalde of onbetaalde reclames bevatten van leveranciers die door VWR goedgekeurd zijn. Indien u zich aanmeldt, krijgt u de gelegenheid om geen gebruik te maken van deze dienst door de instellingen van uw profiel te wijzigen of via de eerste e-mail die u van ons ontvangt. Indien u in eerste instantie niet kiest om daarvan geen gebruik te maken, kunt u toch dit soort toekomstige e-mails blokkeren, simpelweg door de instructies onderaan de updateberichten te volgen. Gebruikers kunnen ook e-mails met betrekking tot bestellingen uitschakelen.

2. INFORMATIE VERKREGEN TIJDENS PROMOTIECAMPAGNES
Informatie kan van u verkregen worden via direct mail, elektronische en internetcampagnes, evenals door middel van e-newsletters, verzoeken om documentatie en ondersteuning, en klantenonderzoek. Als u reageert op een promotiecampagne, verkrijgt VWR zowel contactinformatie als aanvullende informatie om ons in staat te stellen het succes van een bepaalde promotie en de geschiktheid ervan te bepalen. Het opnemen van uw emailadres en contactinformatie duidt op toestemming om berichten over nieuwe producten, prijzen en diensten te sturen, waaronder ook betaalde reclames van door VWR goedgekeurde leveranciers. VWR zal geen namen, post, e-mailadressen en andere contactinformatie aan derde adverteerders verstrekken behalve voor gezamenlijke promotieactiviteiten van VWR International en dergelijke derden. Uw contactinformatie, die verkregen is via de promotie, kan doorgegeven worden aan een door VWR goedgekeurde leverancier indien zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een gratis voorwerp, monster, informatie, etc. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijderd te worden van onze mailinglijst; zie onderstaande instructies. Wij plaatsen ook enquêtes op onze website. Deze enquêtes zijn optioneel. De informatie wordt verzameld om een beter inzicht te verkrijgen in onze gebruikers en verschaft feedback die ons in staat stelt om onze diensten te verbeteren. Van tijd tot tijd kan VWR International e-mailadressen krijgen van derden-verkopers en stuurt VWR International elektronisch marketingmateriaal van VWR naar aldus verkregen e-mailadressen. Verwijdering van de VWR lijst kan geregeld worden.

3. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Als u zich aanmeldt, of voor andere doeleinden, zult u gevraagd worden persoonlijke informatie te verstrekken, zoals de voor- en achternaam van een contactpersoon binnen uw organisatie. Wij zullen ervoor zorgen dat deze informatie behandeld wordt overeenkomstig de wetgeving die uitvoering geeft aan de richtlijnen van de Europese Unie betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Links
Deze website bevat links naar andere websites. Let op: als u op een van deze links klikt, verlaat u onze website en betreedt u een volledig andere website. Deze andere website kan een ander privacybeleid hebben dan de onze en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere website.

Cookies
We gebruiken softwarelabels, de zogenaamde "cookies", om de keuze van een gebruiker te identificeren van een landelijke website als een permanent VWR platform. Zo’n cookie kan geblokkeerd worden zonder dat dit ernstige nadelen voor de verwerking heeft. Naar aanleiding hiervan zijn wij een niet-permanent cookie aan het ontwikkelen, dat een gebruiker en sessie kan identificeren. Dit stelt ons in staat om een winkelmandje te verzorgen. Dit kan ook geblokkeerd worden, maar dan is het niet mogelijk om te winkelen.

Log Files
Log files worden bijgehouden aangaande het verkeer dat de website bezoekt. Wij verbinden geen informatie die in deze log files verzameld is aan persoonlijk identificeerbare informatie. Log files worden gebruikt om de verkeersstroom te beheersen en betrouwbare service te kunnen verlenen, dit alles zonder enige verband met uw persoonlijke identiteit. De verzamelde informatie omvat IP adressen, soorten zoekprogramma’s en bezochte pagina’s.

Aansprakelijkheid
Deze website wordt als een gratis dienst aan gebruikers verstrekt en is slechts bedoeld ter indicatie van wat er bij ons verkrijgbaar is. Derhalve, alhoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat het gebruik van deze website probleemloos verloopt, wijzen wij elke aansprakelijkheid van de hand voor eventuele directe, indirecte of aanvullende schadevergoeding, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) incidentele schade en gevolgschade, gederfde winst of schadevergoeding, plus alle daarmee verband houdende juridische en bijkomende kosten die voortvloeien uit toegang, gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of een website die daaraan verbonden is of goederen of diensten of informatie die op deze websites getoond worden, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of welke andere rechtsgrond dan ook. Alle toegang tot en gebruik van deze website en daaraan gelinkte websites en de inhoud daarvan is voor risico van de gebruiker. U vrijwaart ons tegen alle betrokken schade en onkosten indien er rechtsmaatregelen genomen worden tegen onderneming van VWR International tengevolge van uw gebruik van deze website.

Producten en Diensten
Het bestellen, aanschaffen en/of verkopen van producten en diensten van een onderneming van VWR International wordt beheerst door de standaard verkoopvoorwaarden van die onderneming. Producten en diensten die op de website genoemd worden, kunnen in bepaalde landen niet beschikbaar zijn. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen op deze website maar wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het actualiseren ervan. "Op iedere offerte, order, koop en/of verkoop van goederen of diensten van VWR International B.V. - door middel van deze website of anderzins - zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van VWR International B.V. van toepassing."

Auteursrecht & Handelsmerk
Deze website en de daarin vervatte en bedoelde informatie zijn uitsluitend te gebruiken voor informatiedoeleinden. Verveelvoudiging, reproductie of ander gebruik is ten strengste verboden. Alle op deze website getoonde handelsmerken, dienstmerken en beeldmerken zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van ondernemingen van VWR International of derden. Niets op deze website dient te worden geïnterpreteerd alsof daarmee een recht daarop wordt verleend en het gebruik daarvan is ten strengste verboden.

Informatiebeveiliging
Alle informatie die verzameld is op de websites van de VWR International onderneming, is opgeslagen en wordt bewaard op beveiligde faciliteiten. Onze website wordt regelmatig getest op potentiële zwaktes in de beveiliging. Onze beveiligingstechnologie is Secured Socket Layer (SSL). Wij behouden het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.