Vloeistof-vloeistof-extractie, Extrelut® NT

Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Extrelut®
1.15096.0001EA 475 EUR
1.15096.0001 1.15093.0001 1.15095.0001 1.15092.1000 1.15094.0001
Vloeistof-vloeistof-extractie, Extrelut® NT
Kolommen voor chromatografie
Extrelut® NT is een speciaal bewerkte, inerte kiezelguhr met grote poriën en een groot porievolume. Dit product wordt met succes toegepast in de klinische chemie en toxicologie voor de monstervoorbereiding van urine, bloed, plasma en andere biologische matrices. Andere toepassingen zijn onder meer de milieutechnische en residue-analyse, zoals de analyse van industrie-, drink- en afvalwater. Extrelut® NT wordt geleverd voorverpakt in kolommen of als los sorbent. Dankzij zijn oppervlakte-eigenschappen kan dit product dienen als ondersteuning voor vloeistof-vloeistof-extractie van lipofiele substanties in plaats van het gebruik van een scheitrechter. Wanneer een waterig monster wordt toegepast op de Extrelut® NT-sorbent, verdeelt het zichzelf als een dunne film over het oppervlak en fungeert het als een stationaire fase. Elutie van analieten wordt verkregen met behulp van organisch oplosmiddel dat niet kan worden vermengd met water, bijv. diethylether, ethylacetaat of gehalogeneerde koolwaterstoffen.

  • Reduceert verbruik van oplosmiddelen
  • Gebruiksvriendelijk
  • Zeer efficiënt

Er is een uitgebreide toepassingshandleiding beschikbaar. Neem contact op met Avantor om een exemplaar van het Merck ChromBook te ontvangen.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR