Absorbeermiddel, Chemizorb®-fluorwaterstofzuur

Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5


Chemizorb® Hydrofluoric Acid
1.01591.1000EA 123 EUR
1.01591.1000
Absorbeermiddel, Chemizorb®-fluorwaterstofzuur
Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
Chemizorb Hydrofluoric Acid (HF) is een poedermengsel dat bestaat uit een synthetisch copolymeer als absorbeermiddel, een calciumzout als neutralisatie- en neerslagmiddel, en een pH-indicator.

  • Gebruiksvriendelijk
  • Met de pH-indicator kan het neutralisatieproces worden gevolgd
  • Ongeveer 150 g Chemizorb HF is vereist om 100 ml fluorwaterstofzuur te absorberen en neutraliseren

Het neutralisatieproces leidt tot het vrijkomen van CO₂. Wanneer het fluorwaterstofzuur is geneutraliseerd, verandert de kleur van de indicator van rood in oranje/geel.

Merck products are not available from VWR in all countries. Please check with your local distributor.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR