Absorptiemiddel voor kwik, Chemizorb® Hg

Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5


Chemizorb® Hg
1.12576.0001EA 450 EUR
1.12576.0001 1.01569.0001
Absorptiemiddel voor kwik, Chemizorb® Hg
Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
Chemizorb® Hg is een complete set van reagentia en hulpmiddelen voor een veilige en volledige verwijdering van kwikdruppels en sporen van elementair kwik.

  • Voldoende voor de veilige en eenvoudige decontaminatie van een zone van ongeveer 1 vierkante meter
  • Chemizorb Hg heeft geen schadelijke invloed op de huid; draag handschoenen om contact met kwik te voorkomen
  • Kwikhoudend afvalmateriaal moet als speciaal afval worden afgevoerd in overeenstemming met de officiële voorschriften

Leveringsinformatie: Pack contains 500 g reagent 1 and 100 ml reagent 2, plus accessories in plastic case.

Opgelet: Merck products are not available from Avantor in all countries. Please check with your local distributor.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR